Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM REZERVNOM FONDU RS: Predviđeno ulaganje imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u trenutku njihovog sticanja, a čije će se uvrštanje izvršiti najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa tih hartija u Centralni registar

08.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, s ciljem da se omogući kontinuirani novčani tok iz poslovne aktivnosti Rezervnog fonda, kao i radi obezbjeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja.

Na osnovu izvršene analize i sagledavanja trenutnog stepena razvoja tržišta kapitala Republike Srpske, predloženo je redefinisanje ograničenja ulaganja Penzijskog rezervnog fonda kako bi, i u narednom periodu, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske nastavilo da ostvaruje pozitivne rezultate, pružajući podršku obaveznom penzijskom osiguranju.

Usvajanjem prijedloga bilo bi omogućeno ulaganje imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u trenutku njihovog sticanja, a čije će se uvrštanje izvršiti najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa tih hartija u Centralni registar. Takođe bi bila povećana mogućnost ulaganja neto imovine Rezervnog fonda u hartije od vrijednosti emitenta čiji je sjedište izvan BiH sa 20% na 35%, a bio bi proširen i geografski obuhvat za zajednička ulaganja Rezervnog fonda i međunarodnih finansijskih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.11.2021.

Naslov: Redakcija