Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Predviđeno prijevremeno penzionisanje bivših boraca koji su napunili 58 godina

08.10.2021.


Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojen prošle sedmice, donosi određene promjene u smislu prijevremenog penzionisanja bivših boraca koji su napunili 58 godina. O pojedinostima ovog zakona govori direktor zavoda Zijad Krnjić.

Izmjene zakona jednoglasno su usvojene u Domu naroda u tekstu kakav je usvojen i u Predstavničkom domu. Direktor zavod Krnjić upitan je da li će i kojim će kategorijama iz boračke populacije ovaj zakon popraviti penzije?

"Mi smo proučili tekst kakav je usvojen, jer ga federalni zavod mora provoditi i najbitnije u njegovom tekstu, što utječe na visinu penzije najugroženijih borački kategorija, je da se primjenjuje 8 dana od objave, što je ustavno jedino ispravno te da njegove norme nemaju nikakve veze sa Zakonom o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. To znači da se ovim zakonom neće povećati penzije: demobiliziranih boraca, šehidskih porodica, ratnih vojnih invalida, ratnih komandanata, do sada penzionisanih branitelja po Zakonu o PIO/MIO kod kojih je i ratni staži bio dio uvjeta za penziju", kaže Krnjić.

Ipak, nekim kategorijama će se povećati penzija primjenom ovog zakona?

"Da, povećat će se penzija onim koji se prijave za penzionisanje po objavi ovog zakona, a koji su od 1996. godine imali veći dio staža na bolje plaćenim radnim mjestima, a imaju uvjerenja da su učestvovali u odbrani BiH. Prema našoj situaciji u FBiH to su uglavnom radna mjesta u javnoj upravi i javnim preduzećima i vjerovatno još neki manji broj izuzetaka", naglašava Krnjić.

Međutim, sedmicama i mjesecima u javnosti je bila slika da se donosi zakon koji će popraviti, prilikom penzionisanja, poziciju najugroženijih boračkih kategorija. Kako je moguće da na kraju dobijemo zakon kojim njihova pozicija nije nimalo popravljena, a popravljena je onima kojima je i onako bilo bolje?

"Da, dugo je 'grmjelo' od populističkih parola te vrste i ni do koga nije moglo doprijeti da ovaj tekst zakona neće nimalo popraviti poziciju najugroženijih kategorija. Vlada, ministarstvo, mi i mnogi drugi su govorili i pisali da ovaj tekst nije dobar. Vlada je dala i negativno mišljenje, međutim populistička grmljavina je bila jača. Moja pretpostavka je da poslanici i delegati u oba doma nisu pažljivo proučili efekte koje će ovaj tekst imati, već su se rukovodili potrebom da ne budu etiketirani da su protiv boraca pa su nekritički prihvatili populističku galamu kreatora ovakvog teksta. Sad će oni koji su imali velika očekivanja, a to su uglavnom demobilizirani borci s malo staža, niskim platama, biti razočarani, tako de će imati problem kako će im objasniti šta se desilo. Na kraju da kažem da sve rečeno o efektima koje će imati ovakav tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, nije nezvanična opservacija FZ MIO/PIO, već kristalno jasno napisane pravne norme u samom tekstu", zaključuje Krnjić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 05.10.2021.

Naslov: Redakcija