Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o strateškim dokumentima u RS

08.10.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 140. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj.

Ovom uredbom uređuju se procedure izrade i struktura strateških dokumenata, usklađivanje strateškog planiranja sa budžetskim planiranjem, praćenje, izvještavanje i vrednovanje strateških dokumenata i druga pitanja od značaja za strateške dokumente u Republici Srpskoj. Naime, Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 63/2021) stupio je na snagu 15. jula 2021. godine, propisao je da će Vlade Republike Srpske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijeti uredbu kojom se uređuju procedure izrade strateških dokumenata, struktura, usklađivanje strateškog planiranja sa budžetskim planiranjem, praćenje, izvještavanje i vrednovanje.

Uvažavajući činjenicu da je usvajanjem Zakona po prvi put regulisano strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave će nakon stupanja na snagu Uredbe o strateškim dokumentima, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP), organizovati obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, a kako bi se proces strateškog planiranja sproveo u punom kapacitetu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2022. godinu.

1) Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

2) Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Modriča, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

3) Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

4) Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske, u skladu sa članom 76. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016, 36/2019 i 61/2021), utvrđuje stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave za narednu godinu, a na osnovu kriterijuma utvrđenih Odlukom Narodne Skupština Republike Srpske o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđuje se raspodjela sredstava između Republike i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa stepenom razvijenosti, da bi se dopunili vlastiti izvori finansiranja jedinica lokalne samouprave, radi efikasnog izvršavanja njihovih nadležnosti.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave pribavilo je relevantne podatke od nadležnih institucija i utvrdilo da nije bilo značajnijih odstupanja u stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u odnosu na 2021. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 206.800,00 KM.

Cilj sufinansiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovih sredstava, jeste dopuna njihovih vlastitih izvora finansiranja projekata, u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija, domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Finansijska sredstva jedinicama lokalne samouprave dodjeljuju se prioritetno za realizaciju projekata iz oblasti: proizvodnje i izvoza, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvene zaštite stanovništva i pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, brige o mladima, obrazovanja i sporta, kulture i njegovanja kulturno-istorijske baštine i pomoći u izgradnji vjerskih objekata, civilne zaštite stanovništva i zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, turizma i druge oblasti koje su od značaja za lokalni razvoj. Takođe, Pravilnikom je predviđeno da se sredstva za naprijed navedene namjene jedinicama lokalne samouprave odobravaju bespovratno. Maksimalan iznos sredstava koja se mogu odobriti po jednom projektu je 30.000,00 KM.

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave("Sl. glasnik RS", br. 29/2018, 21/2019 i 52/2020), 11 jedinica lokalne samouprave podnijelo je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata kojima se podstiče lokalni razvoj u oblastima definisanim pomenutim Pravilnikom, dok je jedna opština aplicirala za sufinansiranje dva projekta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izdvajanju sredstava za implementaciju aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022, u skladu sa kojom će Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijediti sredstva u ukupnom iznosu od 330.000,00 KM za realizaciju četiri strateška projekta koja su obuhvaćena aktuelnom kulturnom politikom Ministarstva prosvjete i kulture.

Drugom fazom realizacije projekta “Kultura bez barijera”, koji podrazumijeva uklanjanje fizičkih barijera, odnosno omogućavanje pristupa ustanovama kulture licima sa invaliditetom, sa ciljem da se doprinese poboljšanju statusa ovih lica u zadovoljavanju njihovih kulturnih, intelektualnih i kreativnih potreba, biće obuhvaćeno 16 ustanova kulture iz sljedećih lokalnih samouprava: Srebrenica, Srbac, Brod, Teslić, Trebinje, Šipovo, Bratunac, Novi Grad, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik. Sredstva obezbijeđena za ovaj projekat iznose ukupno 200.000,00 KM, dok će preostala sredstva biti raspoređena na još tri projekta.

Riječ je o sufinansiranju kampanje,,Čitajmo zajedno”, koju je Ministarstvo prosvjete i kulture organizuje s ciljem popularizacije i promocije književnosti i kulture čitanja, uz naročito vođenje brige o srpskom jeziku i književnosti.

Konferencija o zaštiti i promociji kulturnog nasljeđa “Nasljeđe i identitet” biće organizovana s ciljem jačanja kulturnog identiteta i prepoznatljivosti, kako Republike Srpske, tako i šireg prostora.

Otkup knjiga za biblioteke ove godine biće realizovan na dva načina. Pored redovnog otkupa najkvalitetnijih izdanja od domaćih izdavača, dio sredstava biće namijenjen da biblioteke direktno popunjavaju fondove potrebnim publikacijama, posebno kapitalnim izdanjima i izuzetno vrijednim publikacijama poput foto-monografija i sličnih izdanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.10.2021.

Naslov: Redakcija