Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O HRANI: Svi subjekti u poslovanju sa hranom i hranom za životinje snose odgovornost za bezbjednost hrane i hrane za životinje, ali i nadležni organ


 

  • NACRT ZAKONA O HRANI: Svi subjekti u poslovanju sa hranom i hranom za životinje snose odgovornost za bezbjednost hrane i hrane za životinje, ali i nadležni organ

Vlada Republike Srpske usvojila je 7. septembra 2016. godine Nacrt zakona o hrani, kojim se uređuju opšti uslovi za bezbjednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, uključujući i tradicionalne proizvode, kao i druga pitanja od značaja za bezbjednost hrane i hrane za životinje, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, potrošača i efikasnog funkcionisanja tržišta.

Donošenju novog Zakona o hrani pristupilo se iz razloga preciznijeg uređenja ove materije, a sve radi postizanja adekvatnog nivoa zaštite zdravlja i zaštite interesa potrošača i proizvođača.

Novim konceptom obuhvaćeni su svi aspekti lanca hrane, uključujući i proizvodnju hrane za životinje zaključno sa prodajom, odnosno snabdijevanjem potrošača tako da siste bezbjednosti hrane postaje sveobuhvatan, integrisan.

Novim zakonskim rješenjima svi subjekti u poslovanju sa hranom i hranom za životinje snose odgovornost za bezbjednost hrane i hrane za životinje, ali i nadležni organ.

Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 07.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772