Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Nacrt zakona o hrani, te Prijedlog Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godina


 

  • VLADA RS: Usvojen Nacrt zakona o hrani, te Prijedlog Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godina

Vlada Republike Srpske usvojila je 7. septembra 2016. godine, na 90. sjednici u Banjaluci, Nacrt zakona o hrani.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godina, kojom se definišu osnovni strateški ciljevi, nosioci i sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća i nastavak kontinuirane podrške ovom sektoru.

Značaj donošenja Strategije ogleda se u činjenici da mala i srednja preduzeća u ukupnoj privredi Republike Srpske čine 99,82% svih subjekata, zapošljavaju 72,85% ukupno zaposlenih lica, i ostvaruju 75,34% poslovnih prihoda svih preduzeća, 65,98% prihoda od prodaje na inostranom tržištu i 79,98% ukupne neto dobiti svih preduzeća.

Osnovni strateški ciljevi predviđeni Strategijom su jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, podrška stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva i preduzetničkih vještina.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti sajber bezbjednosti.

Oblast informacione bezbjednosti je u entitetskoj nadležnosti, te je s tim u vezi u Republici Srpskoj uspostavljen pravni okvir kojim je uređena predmetna oblast, prvenstveno imajući u vidu Zakon o informacionoj bezbjednosti ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011), Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), Uredbu o mjerama informacione bezbjednosti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2012) i dr.

S obzirom na to da je oblast uređenja informacione bezbjednosti u isključivoj nadležnosti entiteta, osnivanje Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH, na predviđen način, je u potpunosti neopravdano, te isto predstavlja prenos nadležnosti u predmetnoj oblasti sa entitetskog nivoa na nivo institucija BiH.

Vlada Republike Srpske ne prihvata prijedlog formiranja Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti sajber bezbjednosti, te isti smatra neustavnim.

Vlada zadužuje sve uključene institucije da intenziviraju aktivnosti u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 04/1-012-2-319/14 od 20.02.2014. godine, te u roku od dva mjeseca dostave Vladi prijedlog Strategije Republike Srpske za borbu protiv sajber kriminaliteta.

Vlada zadužuje Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da odmah pristupe izradi Strategije Republike Srpske za sajber bezbjednost, te Vladi dostave prijedlog Rješenja imenovanja članova interresorne Radne grupe za izradu Strategije Republike Srpske za sajber bezbjednost.

Zadužuju se Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da redovno izvještavaju Vladu o aktivnostima na izradi Strategije Republike Srpske za sajber bezbjednost.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da obavijesti Ministarstvo bezbjednosti BiH o stavu Vlade po pitanju formiranja Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti sajber bezbjednosti.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o veterinarskim i fitosanitarnim aktivnostima.

Zaduženi su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republička uprava za inspekcijske poslove da prate realizaciju navedenih preporuka i blagovremeno informišu Vladu Republike Srpske o toku i efektima preduzetih mjera, u vezi sa zabranom izvoza voća i povrća u Rusku Federaciju i pojavom bolesti kvrgave kože i plavog jezika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava JU ergela "Vučijak" Prnjavor, za period 01.01. – 31.07.2016., i unosu od 150.000,00KM, na ime sredstava za podršku razvoja konjarstva - podrška ergelama od javnog interesa za Republiku Srpsku. Sredstva će biti obezbijeđena iz subvencija za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u okviru Agencije za agrarna plaćanja. JU ergela "Vučijak" se obavezuje da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava u roku od 90 dana od dana uplate sredstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o ostvarivanju prava stvarne službenosti u korist a.d. OC "Jahorina", Pale na zemljištu u vlasništvu Republike Srpske, u cilju realizacije projekta "Avanturistički park za djecu". Pravo službenosti na zemljištu osniva se bez naknade, na period od 30 godina, radi izgradnje i korištenja "Avanturističkog parka za djecu" u okviru Regulacionog plana posebnog područja Jahorina.

Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 07.09.2016.