Zastava Srbije

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA RS: Rok za komentare 15 dana

08.08.2022.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pripremilo je radnu verziju Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Prilikom izrade ovog pravilnika ispunjeni su uslovi iz t. 4. i 12. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012).

Procjena je da je Pravilnik od interesa za javnost, te je objavljen na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju radi dostavljanja primjedbi i sugestija u roku od 15 dana od objavljivanja na e-mail: s.dakic@mgr.vladars.net


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 05.08.2022.

Naslov: Redakcija