Zastava Srbije

RS TRAŽI DA SE ZAKONSKI OMOGUĆI DA OSUĐENICI IZDRŽAVAJU KAZNE ZATVORA U DRUGOM ENTITETU


U Ministarstvu pravde Republike Srpske (RS) očekuju da i u Federaciji BiH budu usvojene izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija kako bi se stekle pravne pretpostavke da pojedini osuđenici koji izdržavaju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u Federaciji BiH, preostali dio kazne mogu izdržavati u kazneno popravnim ustanovama u Republici Srpskoj, ali i obratno.

- Očekujemo da će se ovo pitanje riješiti u najkraćem roku - naveli su u Ministarstvu pravde RS-a za Fenu uz podsjećanje da su takvo uvjeravanje već ranije dobili od kolega u Ministarstvu pravde FBiH.

Ministarstvo pravde RS-a je, nakon majskog nemilog događaja u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, reagovalo odmah, te su izmijenili Zakon o izvršenju krivičnih sankcija RS-a.

- Osnovni razlog za donošenje ovog zakona po hitnim postupku sadržan je u činjenici da su se u više slučajeva, osuđenici srpske nacionalnosti, koji izdržavaju kaznu zatvora u kazneno-popravnim ustanovama FBiH, a posebno u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici, obraćali molbama Ministarstvu pravde RS-a u namjeri da se izvrši njihov premještaj na dalje izdržavanje kazne zatvora u neku od kazneno-popravnih ustanova RS-u - navode u Ministarstvu pravde RS-a.

Također, dodaju da postoje interesovanja pojedinih osuđenih osoba pripadnika bošnjačke nacionalnosti na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u RS-u za premještaj u neku od kazneno-popravnih ustanova Federacije BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 07.08.2016.