Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

08.07.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 177. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period jul-decembar 2021. godine.

Sredstva podsticaja za povećanje plata radnika za peti obračunski period u rekordnom iznosu od 11,3 miliona KM, isplaćena su privrednim subjektima koji posluju na području 36 gradova/opština u Republici Srpskoj.

Najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 4,9 miliona KM, ili 43% od ukupno isplaćenog podsticaja u obračunskom periodu jul-decembar 2021. godine.

Najznačajni efekat podsticaja u petom obračunskom periodu je povećanje plata radnika za 29,6% u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj.

Ukupan iznos podsticaja na povećanje plata koji je odobren u prvih pet obračunskih perioda, u periodu jul 2019 - decembar 2021. godine, iznosi oko 33,2 miliona KM i odnosi se na ukupno 89.237 radnika kojima su poslodavci povećali plate u odnosu na početni iznos plate.

Vlade Republike Srpske usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija, na osnovu koje se iz Budžeta Republike Srpske u 2022. godini finansiraju i sufinansiraju projekti u iznosu od 239 miliona KM. Na osnovu ove odluke, planirana je finansijska podrška za sanaciju i adaptaciju objekta "Mali dom" u Palama, u vrijednosti 250.000 KM, izgradnju gradske tržnice u Rogatici, u vrijednosti 350.000 KM, te proširenje smještajnih kapaciteta u JPU Dječiji vrtić "Bambi", u Rogatici, u vrijednost 150.000 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima. Izmjene i dopune zakona imaju za cilj da unaprijede procedure odlučivanja u privrednim društvima, zaštitu integriteta tržišta hartija od vrijednosti, kao i zaštitu interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima. Osim navedenog, predloženim zakonskim odredbama vrši se djelimično usaglašavanje sa propisima Evropske unije iz oblasti privrednog prava, kao i otklanjanje sitnijih nedostatka u važećem zakonskom rješenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj. Novim zakonom je izvršeno usaglašavanje naziva i pojmova u oblasti standardizacije, usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom, definisan je novi rok važenja za postojeće JUS standarde sa obaveznom primjenom sve dok se isti ne zamijene sa novim propisima Republike Srpske koje će donijeti nadležne institucije za pojedine oblasti, te su detaljnije razrađene kaznene odredbe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj. Zakonom o metrologiji uređuje se sistem zakonske metrologije u Republici Srpskoj, stavljanje na tržište mjerila, kao i upotreba tačnih mjerila u cilju zaštite zdravlja i života ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbjednosti, prometa roba i usluga i zaštite potrošača. Zakon je direktno vezan za javno zdravstvo i pitanje bezbjednosti zdravlja, jer se propisuje da se Zakon primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju u oblastima zaštite zdravlja i života ljudi.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o potrebi hitne sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata na teritoriji gradova Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Laktaši i opština Srbac.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi su da obezbjede neophodna sredstva u iznosu od 3.107.754,78 KM, sa uračunatim PDV-om, za provođenje ovih aktivnosti.

Javna ustanova “Vode Srpske” zadužena je da provede postupak javnih nabavki.

U okviru ovih hitnih intervencija radiće se na uređenju obala vodotoka i kanala na području opštine Srbac, na sanaciji i uređenju obala vodotoka na području Grada Laktaši, na uređenju korita vodotoka, dislokaciji i uklanjanju nanosa iz korita rijeke Save na području Grada Gradiška, na sanaciji ruševnih obala i uređenju korita i nasipa rijeke Gomjenica na području Grada Prijedora, te na sprečavanju plavljenja na jezeru Šljivno, na području Grada Banjaluka.

Vlada Republike Srpske je usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.04 -30.06.2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.07.2022.

Naslov: Redakcija