Zastava Srbije

STRATEGIJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA U INSTITUCIJAMA OD 2017. DO 2020. GODINE: Više od polovine predviđenih mjera bez epiloga

08.05.2018.


Nadležne institucije u BiH napravile su prvi presjek realizacije mjera iz Strategije upravljanja javnim finansijama u institucijama od 2017. do 2020. godine koji je pokazao da epilog nije dobilo više od polovine aktivnosti.

Strategijom je predviđeno ukupno 59 aktivnosti u okviru 18 mjera i šest stubova koji su raspoređeni po godinama.

- Od planiranih 13 aktivnosti koje je trebalo da budu završene u 2017. godini u potpunosti su sprovedene tri, dok je ostalih deset u završnoj fazi te se njihov završetak očekuje tokom 2018. godine - navedeno je u izvještaju o realizaciji ciljeva koji je dobio zeleno svjetlo Savjeta ministara BiH.

Razlog za takvo stanje na terenu su, ističu, ambiciozno zamišljeni rokovi i činjenica da jedan dio aktivnosti koji je povezan za početak i realizaciju projekata finansiranih od strane donatora još nije počeo.

U dokumentu su pobrojani i rizici koji, kako je naglašeno, mogu da utiču na realizaciju zacrtanih ciljeva i brzinu kojom je planirano da budu sprovođeni u djelo.

Savjet ministara BiH je, nakon razmatranja informacije, zadužio radnu grupu da izmijeni određene dijelove, a resor finansija i trezora BiH da usvojeni izvještaj dostavi Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Strategija je usvojena krajem decembra 2016. godine, a cilj je da unaprijedi javne finansije kako bi se obezbijedila veća funkcionalnost, transparentnost i odgovornost. Napredak bi, kako je navedeno, doprinio boljoj makroekonomskoj stabilnosti BiH.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, V.K., 07.05.2018.

Naslov: Redakcija