Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DODJELE PODSTICAJA ZA DIREKTNA ULAGANJA: Pored postojećih kriterijuma uvodi se novi kriterijum kojim se boduje visina isplaćenih prosječnih bruto plata zaposlenih

08.03.2022.


Vlada Republike Srpske donela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

U toku sprovođenja postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini konstatovano je da je potrebno djelimično intervenisati u sadržaju Uredbe, a s ciljem preciznijeg propisivanja pojedinih uslova, instituta i pojmova, kao i utvrđenih rokova za ispunjavanje određenih obaveza propisanih uredbom.

U skladu sa reformskim mjerama Vlade Republike Srpske, predlažu se dopune i u kriterijumima za bodovanje, a s ciljem dodatnog podsticanja privrednih subjekata na povećanje plata radnika. Shodno tome, pored postojećih kriterijuma uvodi se novi kriterijum kojim se boduje visina isplaćenih prosječnih bruto plata zaposlenih.

Pored navedenog, ovom uredbom način sprovođenja postupka dodjele podsticaja dodatno se usaglašava sa pravilima dodjele državne pomoći iz Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu državne pomoći male vrijednosti - de minimis pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020) i Regulative Komisije (EU) 1407/2013 od 18. decembra 2013. godine o primjeni članova 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na de minimis pomoć. U skladu s tim, predmetnim dopunama propisuje se obrazac izjave o primljenoj državnoj pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine, kao i obrazac obavještenja o dodijeljenoj de minimis pomoći.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.03.2022.

Naslov: Redakcija