Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM DOBRIMA: Cilj je da se postojeća normativna rješenja u oblasti zaštite kulturnih dobara usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti

08.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o kulturnim dobrima, kojim se uređuju vrste kulturnih dobara, djelatnost zaštite i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, te druga pitanja od značaja za djelatnost zaštite kulturnih dobara.

Kulturno dobro, u smislu ovog zakona, jeste svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, etnografskog, antropološkog, arheološkog, arhitektonskog, prirodnjačkog, naučnog, tehničkog ili drugog značaja. Stvari i tvorevine, materijalne i nematerijalne kulturne baštine, za koje se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umjetnost i istoriju, uživaju zaštitu utvrđenu ovim zakonom.

Donošenje novog Zakona o kulturnim dobrima proizašlo je iz potrebe za poboljšanjem i unapređenjem postojećeg normativnog okvira u oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara, koja je utvrđena važećim Zakonom o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 11/1995 i 103/2008), a kojim bi se omogućio razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, napredak ustanova zaštite u stručnom smislu i obezbijedili svi neophodni uslovi za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, koja su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Neposredan povod za donošenje novog Zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti zaštite kulturnih dobara usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, naročito sa savremenim informacionim okruženjem koje je novina u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.03.2022.

Naslov: Redakcija