Zastava Srbije

PRIJEDLOG REFORMSKOG PROGRAMA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2021-2023. GODINE: Poziv za dostavljenje prijedloga i sugestija na Prijedlog reformskog programa

08.03.2021.


Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH (VSTV BiH/Vijeće) je, tijekom prvog dana sjednice koja se održava 3. i 4. ožujka 2021. godine, usvojilo Prijedlog reformskog programa, planski dokument VSTV-a BiH za razdoblje 2021-2023. godina, te s tim u vezi poziva pravosudnu zajednicu i sve partnerske institucije da do 5. aprila 2021. godine dostave prijedloge i sugestije na usvojeni dokument.

U tu svrhu pripremljen je Obrazac za dostavljanje prijedloga i sugestija članova pravosudne zajednice i partnerskih institucija VSTV-a, koji možete pronaći u prilogu, zajedno sa Prijedlogom reformskog programa VSTV-a BiH. Obrazac možete dostaviti na e-mail adresu: VSTVOdjelzaEvropskeIntegracijeiStrateskoPlaniranje@pravosudje.ba.

Inače, Prijedlog predstavlja skup strateških i reformskih opredjeljenja institucije proisteklih, s jedne strane, iz zakonskih nadležnosti VSTV-a BiH i, s druge strane, iz zahtjeva Europske komisije koji su vezani za pravosuđe u BiH. Mjere sadržane u Prijedlogu reformskog programa su grupirane u pet oblasti, koje su identificirane na temelju procjene početnog stanja te ključnih pitanja čije rješavanje iziskuje reformski pristup, a za čiju provedbu je nadležan VSTV BiH, i to: 1) Kvaliteta pravosuđa,

2) Integritet pravosuđa,

3) Učinkovitost pravosuđa,

4) Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije,

5) Kapaciteti VSTV-a BiH i suradnja s vanjskim akterima.

Kada je riječ o prijedlozima i sugestijama, Vijeće je zadužilo članove Operativne ad hoc grupe da o zaprimljenim prijedlozima i sugestijama informiraju Vijeće, po potrebi ažuriraju dokument i dostave ga Vijeću na usvajanje, da u što kraćem roku pripreme set zakonodavnih inicijativa koje će se ograničiti na rješavanje identificiranih problema/otklanjanje sustavnih slabosti koje je moguće riješiti u kratkom roku, te da pripreme Operativni plan s nositeljima odgovornosti, rokovima, pokazateljima uspjeha i metodom praćenja i predlože ga Vijeću.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH, 04.03.2021.

Naslov: Redakcija