Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Ubrzati aktivnosti na donošenju Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u BiH

08.02.2024.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine sistem alternativnog rješavanja sporova (ARS) u BiH prepoznaje kao alternativu sudskom odlučivanju koja može doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, kao i bržem i efikasnijem rješavanju sporova za građane i pravne subjekte.

Primjena nekog od mogućih načina alternativnog rješavanja sporova ne znači nužno zamjenu sudskom postupku, ali većom upotrebom itekako može doprinijeti bržem i za međusobni odnos stranaka povoljnijem rješavanju sporova, zbog čega se VSTV BiH godinama unazad zalaže za usvajanje Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u BiH.

O trenutnom stanju Nacrta Strategije za alternativno rješavanje sporova i predstojećim koracima u ovoj oblasti govorilo se i tokom sastanka sa predstavnicima ministarstva pravde BiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Institucije Ombudsmena, Udruženje medijatora u BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH i Arbitražnog suda.

Sistem alternativnog rješavanja sporova u BiH, između ostalog, uključuje arbitražu i medijaciju, dok se i sudska nagodba, iako suštinski ne predstavlja alternativu sudskom odlučivanju, teorijski i praktično može posmatrati dijelom ARS-a zbog svoje prirode koja podrazumijeva međusobni dogovor strana u sporu.

Nažalost, nijedna od navedenih metoda nije u željenom obimu potpunosti zaživjela u BiH i ne uočava se pozitivan trend njihove upotrebe, uprkos značajnim naporima VSTV-a BiH i aktivnostima koje realizuje uz podršku projekta koji finansira Evropska unija.

Imajući u vidu nužnost iznalaženja sistemskih rješenja na polju alternativnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH poziva sve zainteresovane strane na nastavak aktivnosti zagovaranja na ovom polju sa ciljem usklađivanja Nacrta Strategije i njegovog usvajanja u konačnici.

Usklađivanje Nacrta Strategije bitno je i za evropski put Bosne i Hercegovine, koja u pristupnom procesu mora uskladiti zakonodavni okvir sa pravnom tečevinom EU. I u ranijim Izvještajima Evropske komisije za BiH naglašavano je kako je primjena alternativnih načina rješavanja sporova nedovoljno zastupljena, kao i da je, u okviru reformskih mjera za povećanje efikasnosti potrebno bolje istražiti i promovisati mogućnosti koje nude ove metode, u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom.

Redovan sudski postupak čini niz obaveznih procesnih radnji, dok su alternativni načini rješavanja sporova po svojoj prirodi kraći i brži, stoga imajući u vidu nužnost iznalaženja sistemskih rješenja na ovom polju VSTV BiH će nastavit aktivnosti usaglašavanja zajedničkog strateškog dokumenta.

Zagovaranje usvajanja Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u BiH inicijativa je VSTV BiH koju provodi u okviru projekta IPA 2019 “EU podrška reformama pravosuđa u BiH”, uz finansijsku podršku Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 06.02.2024.

Naslov: Redakcija