Zastava Srbije

DELEGACIJA EU: Trenutni sistemi o izvještavanju i provjeri imovine u BiH neodrživi

08.02.2023.


Postojeći sistemi o izvještavanju i provjeri imovine ne osiguravaju dovoljno nezavisan i nepristrasan postupak utvrđivanja sukoba interesa i provjere imovine, a to se odnosi i na imenovane javne zvaničnike, ali i na sudije, tužioce i članove Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, kažu u Delegaciji EU.

"S obzirom na centralno mjesto koje vladavina prava zauzima u procesu pristupanja EU, EU već dugo vremena smatra pitanjem od najvećeg prioriteta donošenje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, kojim bi se uspostavio sistem provjere imovinskih kartona sudija, tužilaca i članova VSTS-a. Navedeno ostaju prioritetni koraci koje je potrebno da BiH hitno sprovede nakon dodjele kandidatskog statusa", ističu oni.

Pojašnjenja radi, javni zvaničnici i kandidati popunjavaju dvije vrste imovinskih kartona, jednu prijavljuju Centralnoj izbornoj komisiji BiH prilikom kandidovanja, a drugu vrstu prijavljuju nakon što budu imenovani na neku od izvršnih funkcija. Imovinski kartoni u CIK-u sadrže i pitanja o imovini članova najuže porodice, dok su kartoni za izvršne funkcije drugačiji.

Međutim, da bi trenutni sistem za koji svi priznaju da je loš bio dorađen ili preciziran, potrebno je izglasati promjene u parlamentu, a političari već godina odbijaju to da urade.

U Delegaciji EU su rekli da je problem ne samo što nisu doneseni zakoni, nego i to što se ni postojeći zakoni ne primjenjuju. Primjera radi, kako upozoravaju, oko 600 zvaničnika na državnom nivou u BiH ima obavezu dostavljanja finansijskih izvještaja na provjeru, od čega je samo 291 i dostavio svoje finansijske izvještaje u 2021. godini, a 231 u 2020. godini, a da istovremeno u 2021. godini nije pokrenut nijedan postupak zbog nedostavljanja izvještaja ili zbog netačnosti, a nijedan od dostavljenih izvještaja nije provjeravan, niti su izrečene sankcije.

"Trenutno stanje nije održivo. Nedavno je 'Transparency International' u svom godišnjem Indeksu percepcije korupcije BiH ocijenio najnižom ocjenom od svih zemalja zapadnog Balkana, odnosno svrstao je među najlošije ocijenjene u Evropi. Takođe je zabrinjavajuće da BiH bilježi negativan trend na CPI-u, sa značajnim padom rezultata od 2013. godine. Stoga pozivamo vlasti u BiH da hitno djeluju kako bi to ispravile, uključujući i jačanje postojećih sistema za podnošenje izvještaja o imovini", kažu oni.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović, 03.02.2023.

Naslov: Redakcija