Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA: Predviđena brža ekstradicija stranaca-migranata koji čine krivična djela

08.02.2021.


Dom naroda BiH iduće sedmice trebalo bi da raspravlja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima i ukoliko ih delegati podrže, tim potezom opasnim migrantima trebalo bi se stati na kraj.
Naime, ukoliko zakon dobije zeleno svjetlo, to znači da će doći do brže ekstradicije stranaca, u ovom slučaju migranata koji čine krivična djela, a došlo bi i do proširenja kapaciteta Imigracionog centra.
Podsjećamo, Predstavnički dom BiH nedavno je po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima u BiH i zaključak po kojem od Doma naroda traži da se isti razmatra po hitnom postupku. Također, usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom zadužuje Ministarstvo bezbjednosti BiH da u što kraćem roku proširi kapacitete Imigracionog centra, kao specijalizovane ustanove za prihvat i smještaj stranaca kojima je odlukom nadležnog organa u BiH određena mjera stavljanja pod nadzor u skladu sa Zakonom o strancima. U slučaju da budu potrebna dodatna finansijska sredstva, Vijeće ministara BiH zadužuje se da ista putem budžetske rezerve osigura za ovu svrhu.
Ovaj prijedlog je inače, kao inicijativu u parlamentarnu proceduru uputio poslanik SDA Denis Zvizdić, a u njoj je, između ostalog, obrazložio da BiH ne smije sebi dozvoliti toleranciju prema onim migrantima koji na teritoriji BiH čine različita krivična djela te krijumčare i uživaju opojne droge, čine različite prekršaje i remete javni red i mir i na taj način narušavaju bezbjednost građana BiH i domicilnog stanovništva.
Lazar Prodanović, delegat u Domu naroda BiH, naglašava da, bez sumnje, treba da bude prioritet ubrzavanje procedure deportacije ukoliko se prekrši zakon, te da, kada je u pitanju Imigracioni centar, treba sagledati kompletnu situaciju s obzirom na, kako kaže, eksploziju migrantske krize.
Suština je, ističe Prodanović, napraviti cjelovite izmjene i da nadležna ministarstva daju ukupne procjene, jer je opasno ukoliko osobe koje su počinile krivična djela nisu u Imigracionom centru i ukoliko nije pokrenut proces ekstradicije.
Munib Jusufović, delegat u Domu naroda BiH, kaže da je migrantsko pitanje jedno od najsloženijih i da sve manje postaje humanitarno, a sve više sigurnosno, političko i svako drugo pitanje.
Po njegovom mišljenju, ono se mora cjelovito riješiti.
"Stavljamo pod tepih činjenicu da je više od 90 posto migranata ilegalno i treba drugačije postavljati stvari. To su sve ekonomski ilegalni migranti i mi ih samo ohrabrujemo da oni mogu dolaziti. Sve što može imalo doprinijeti, ja ću podržati", kazao je Jusufović.
Bariša Čolak, delegat u Domu naroda BiH, istakao je da ova tema svakako zavređuje posebnu pozornost te da Klub hrvatskih delegata još nije zauzeo stav o ovom zakonskom prijedlogu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 02.02.2021.

Naslov: Redakcija