Zastava Srbije

SKUPŠTINA KS: Usvojen Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

08.02.2017.


Skupština Kantona Sarajevo usvojila je 7. februara 2017. godine Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Kantonu Sarajevo.

Mnogi poslanici smatraju da je to bitan zakon za sigurnost građana i da zbog njegove važnosti javnu raspravu treba produžiti na dva mjeseca.

Veći broj primjedbi odnosile su se na visinu kazni za nelegalno nošenje oružja, za koje mnogi poslanici smatraju da su niske ili nerealne.

Ipak, zastupnik Semir Halilović smatra da je Nacrt zakona rigorozan za razliku od onih u regionu.

- To je ozbiljan zakon i potrebne su mnoge promjene. Nedozvoljeno držanje oružja u Hrvatskoj je prekršaj od 30 dana zatvora, a u Sarajevu je to krivično djelo - naglasio je.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije je usklađivanje s međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacije oružja, izgleda isprava o oružju i kaznenih odredbi.

Tim zakonom su u najvećoj mogućoj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo prenijeti akti Evropske unije i to Direktiva Vijeća o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja kao i Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja.

U periodu devetogodišnje praktične primjene dosadašnjeg zakona konstatovane su određene pravne praznine, te se ukazala potreba za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije na području Kantona Sarajevo.

Dosadašnji zakon je u tri navrata mijenjan i dopunjavan.

Izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje i drugih poslova i zadataka propisanih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i Zakona o unutrašnjim poslovima KS su direktna nadležnost Uprave policije, tako da je niz rješenja u novom zakonu prilagođeno toj činjenici.

Zakonom je dijelom tretirana i problematika drugih zakona kao što su Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine kao i Zakon o javnom okupljanju, o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, te o inspekcijama u FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 07.02.2017.