Zastava Srbije

U PRIPREMI NOVI ZAKON O AMNESTIJI U RS: Usvajanjem ovog Zakona rasteretile bi se ustanove u kojima se vrši izvršenje krivičnih sankcija, te smanjili njihovi materijalni troškovi

08.02.2017.


Ministar pravde Republike Srpske, Anton Kasipović, najavio je da će u 2017. godini biti predložen za usvajanje Zakon o amnestiji.

- U Ministarstvu pravde RS-a izvršene su sve analize i pripeme kada je u riječ o ovom delikatnom zakonu i na to nas obavezuju i neke ranije rasprave u parlamentu – rekao je Kasipović.

Tokom prošle godine bilo je najavljeno usvajanje tog zakona, ali do toga nije došlo.

- Smatramo da bi bilo korisno da se u ovoj godini usvoji Zakon o amnestiji iz više razloga, a, između ostalog, kako bi se rasteretile ustanove u kojima se vrši izvršenje krivičnih sankcija, te smanjili njihovi materijalni troškovi – rekao je Protić.

Podsjetio je da je posljednji Zakon o amnestiji ("Sl. glasnik RS", br. 95/2005) usvojen 2005. godine.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 07.02.2017.