Zastava Srbije

INFORMACIJA O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI INSTITUCIJA RADI PREVAZILAŽENJA OGRANIČENJA U RAZVOJU SEKTORA STOČARSTVA RS: Cilj je integracijainstitucija u sistem upravljanja znanjem i primjene novih tehnologija, te podizanje konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o funkcionalnoj integraciji institucija radi prevazilaženja ograničenja u razvoju sektora stočarstva u Republici Srpskoj i time podržala inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi povezivanja institucija u sektoru stočarske proizvodnje sa ciljem funkcionalne integracije institucija u sistem upravljanja znanjem i primjene novih tehnologija, te podizanje konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u saradnji sa Veterinarskim institutom "Dr Vaso Butozan", Poljoprivrednim institutom Republike Srpske, Veterinarsko-stočarskim centrom, Poljoprivrednim fakultetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Institutom za genetičke resurse, te sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom, izraditi prijedlog i utvrdi opravdanost povezivanja institucija u oblasti animalne proizvodnje i to kroz:

-           organizovanje i formalno povezivanje tri postojeće institucije (Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan", Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i Veterinarsko-stočarskog centra) i

-           povezivanje ove institucije sa Poljoprivrednim fakultetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Institutom za genetičke resurse, te sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u cilju podizanja konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 05.02.2016.