Zastava Srbije

INICIJATIVA ZA UKIDANJE PARAFISKALNIH NAMETA PRI OSNIVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBRTA U KANTONU SARAJEVO

08.01.2021.


Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija uputila je Vladi Kantona Sarajevo, odnosno resornim ministarstvima, inicijativu za ukidanje parafiskalnih nameta pri osnivanju privrednih društava i obrta u Kantonu Sarajevo.

Kako navodi u obrazloženju inicijative, naplata različitih parafiskalnih nameta u KS povećava troškove registracije privrednih društava za 265 KM i obrta za 161 KM. Ovi prafiskalni nameti uključuju razne takse i naknada svim nivoima vlasti, poput uvjerenja o nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda, rješenja o upisu osnivanja privrednog društva, taksi za registraciju obrta, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenje o nezaposlenosti, dostavljanje upisnih podataka radi objavljivanja u Službenom glasniku BiH i Službenim novinama KS i raznih taksi za upis u PDV sistem.

"S obzirom da navedenu dokumentaciju izdaju organi javne uprave, čiji se budžeti finansiraju iz različitih prikupljenih poreza, ove takse treba ukinuti u cilju smanjenja direktnih troškova i vremena potrebnog za završavanje procesa registracije privrednih društava i obrta", ističe Bešlija.

Ako bi se prihvatio "Tax-free" princip za registraciju privrednih društava i obrta u KS, dodaje Bešlija, ukinule bi se sve naknade za osnivanje privrednih društava i obrta u nadležnosti Kantona Sarajevo i općina, dok bi se takse i naknade drugih viših nivoa vlasti refundirale iz budžeta KS. S obzirom da se iz Budžeta Kantona Sarajevo svake godine izdvajaju značajna finansijska sredstva kao poticaji privredi, jedan od poticaja može biti zamjena direktnih poticaja indirektnim kroz smanjivanje troškova osnivanja privrednog društva i obrta.

"Analiza pokazuje da bi se na svakih 1.000 registrovanih preduzeća u Kantonu Sarajevo, primjenjujući 'Tax-free' model, uplate u budžete smanjile za 265.000 KM. Ukoliko bi oslobodili preduzeća obaveze korištenja usluge notara za izradu osnivačkog akta koja košta 350 KM za svako registrovano preduzeća, ukupne uštede za sva novoregistrovana preduzeća po ovom osnovu bi iznosile 350.000 KM. Oslobađanje od prafiskalnih nameta i obaveze korištenja usluga notara ukupno bi obezbijedili dodatna sredstva za novoregistrovana preduzeća u KS u iznosu od 615.000 KM. Kada su u pitanju obrti, na svakih 1.000 registrovanih obrta, iznos ušteda kroz ukidanje taksi i naknada bi iznosio 161.000 KM. U konačnici, ukoliko bi se registrovalo godišnje 1.000 privrednih društava i 1.000 obrta na području Kantona Sarajevo, direktne uštede za ove subjekte na osnovu ukidanja plaćanja taksi i naknada i ukidanja obaveze korištenja usluga notara bi iznosile 776.000 KM, od čega bi se 426.000 KM odnosilo na smanjivanje prihoda budžeta i 350.000 KM na smanjivanje prihoda notara", pojasnila je Bešlija.

S druge strane, ističe zastupnica, zapošljavanje u novoosnovanim preduzećima bi rezultiralo dodatnim prohodima na osnovu plaćanja doprinosa za zadravstveno osiguranje, penziono i invalidsko osiguranje.

"Ako pretpostavimo da bi 1.000 novoosnovanih preduzeća zaposlilo 2.000 radnika s prosječnom mjesečnom neto platom od 600 KM, uplatit će se godišnje 3.624.000 KM prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, 5.064.000 KM u Budžet FBiH po osnovu doprinosa za PIO i 432.000 KM po osnovu doprinosa za nezaposlenost. Dodatni efekt je povećanje potrošnje kroz nova zapošljavanja i povećanje naplate PDV-a. Ukoliko bi 2.000 radnika imalo prosječnu platu od 600 KM, njihova ukupna godišnja potrošnja bi iznosila 14,4 miliona KM, od čega bi se 17 posto, odnosno 2,5 miliona KM, odnosilo na plaćanje PDV-a, a dio ovog novca bi također bio vraćen u Budžet Kantona Sarajevo i budžete općina", dodala je Bešlija.

U svojoj inicijativi ona zaključuje da bi uvođenje principa "Tax-free" registracije privrednih društava i obrta donijelo višestruke pozitivne efekte kroz poboljšanje poslovnog ambijenta i povećanje naplate javnih prihoda.


IZVOR: Vebsajt Klix, 05.1.2021.

Naslov: Redakcija