Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA BIH: Parlamentarni zastupnik traži da bude omogućeno deportovanje migranata koji koriste opojne droge

07.12.2020.


Zastupnik u Parlamentu BiH Denis Zvizdić je u parlamentarnu proceduru poslao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH, čime bi bilo omogućeno deportovanje migranata koji koriste opojne droge.

U Zakonu o strancima u članu 106. stav (1) pod tačkom b) iza riječi "s obilježjem" dodaju se riječi "posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga", što znači da će, ukoliko izmjene budu usvojene, postojati zakonski okvir za deportaciju migranata koji prodaju, ali i koriste opojne droge.

Izmjene Zakona o strancima u BiH Izmjene Zakona o strancima u BiH

"Smatram da država kroz sistem generalne prevencije treba poslati jasnu poruku migrantima/strancima koji borave u BiH da neće biti tolerirano nasilje i kršenje javnog reda i mira na teritoriji BiH i da to može biti zakonski razlog za stavljanje pod nadzor i deportaciju", rekao je Zvizdić.

Osim toga, on je zatražio i proširenje kapaciteta Imigracionog centra, kao i to da se ozakoni protjerivanje stranaca iz države ukoliko budu kažnjeni za prekršaj s elementima nasilja ili za kršenje javnog reda i mira.


IZVOR: Vebsajt Klix, 02.12.2020.

Naslov: Redakcija