Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU SA SUDIJAMA I INSPEKTORIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

06.11.2018.


Edukacija u vezi sa pravilnom primjenom Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Sl. glasnik BiH", br. 100/2013) održana je danas, u Banjoj Luci, za sudije u prekršajnim odjeljenjima sudova u Republici Srpskoj kao i inspektore u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Učesnici su ovom prilikom diskutovali o ulozi sudija u prekršajnim odjeljenjima i inspektorima Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, kada je u pitanju postupanje sa prijavom korupcije te obezbjeđenje zaštite lica koja je prijavljuju.

Na osnovu hipotetičkih primjera, predstavljena su im pravila postupanja Inspektorata u slučaju zaprimanja prijave u vezi korupcije, izlaska na lice mjesta, obavještenja podnosiocu prijave kao i primjer prekršajnog naloga.

Takođe, predstavljena im je razlika između uloge inspektora i prekršajnog sudije na osnovu primjera prekršajnog postupka pred sudom te rješenja za prekršaj u slučajevima interne i eksterne zaštite.

Edukacije u vezi sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju realizuju se u saradnji i uz tehničku pomoć Misije OEBS u BiH.

Navedena edukacija predstavlja aktivnost iz Akcionog plana za provođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine, te pratećim Akcionim planom.

Za nosioce ovih mjera i aktivnosti određeni su Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, sudovi u Republici Srpskoj, Republička uprava za inspekcijske poslove te Centar za pružanje besplatne pravne pomoći.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 6.11.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772