Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUDSKE ODLUKE U BIH MORAJU BITI JASNIJE I BOLJE OBRAZLOŽENE

07.11.2017.


Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu u funkciji je konkretne potpore izgradnji bh. pravosudnog sistema, kao i procesa priprema za uključivanje u evropske integracije, uključujući harmonizaciju sudske prakse sa evropskim standardima i jačanje pravne sigurnosti građana.

Istaknuto je to u uvodnom dijelu dvodnevne Godišnje konferencije najviših sudova u BiH koju su u sklopu spomenutog foruma organizirali - Ustavni sud BiH i AIRE-centar (Advice on Individual Rights in Europe-Centar za savjetovanje o individualnim pravima u Evropi) iz Londona u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH, a uz potporu Vlade Velike Britanije.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman ukazao je da je ovogodišnja konferencija posvećena temi "Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom", s fokusom na poštivanje standarda iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), odnosno Ustava BiH i u sklopu toga prava na pravično suđenje kao ključnog elementa u tom pogledu.

- Sada ne razgovaramo o organizacionim pitanjima sudstva, nego o sasvim konkretnim stručnim pitanjima i temama na način da sudske odluke budu zasnovane na konvencijskim i standardima Ustava Bosne i Hercegovine - ukazao je Ćeman, precizirajući da stavovi suda u kontekstu donesenih odluka/presuda moraju biti detaljno obrazloženi i jasni.

Održavanje konferencije pozdravio je otpravnik poslova Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Lawson, ocijenivši da je vladavina prava jedno od najvažnijih načela/standarda za bilo koju zemlju, te izražavajući očekivanje da će konferencija na najneposredniji način doprinijeti jačanju ovog standarda u Bosni i Hercegovini.

Na značaj jačanja temeljnih elemenata pravne države ukazala je i program-menadžerica za zapadni Balkan AIRE-centra Biljana Braithwaite, podsjećajući da je ovaj centar već duže vrijeme prisutan u BiH te angažiran na projektima fokusiranim na bolju implementaciju EKLJP-a u domaćim sudovima.

Dodala je da skup, organiziran u glavnom gradu BiH, predstavlja dobru priliku za razgovor o tome na koji način se pravna sigurnost i kvalitet sudskih odluka u BiH mogu unaprijediti.

Braithwaite je ukazala da AIRE-centar radi intenzivno s Ustavnim sudom BiH i Sudom BiH na jačanju kapaciteta za implementaciju EKLJP-a, potcrtavajući da Ustavni sud BiH, posmatrano u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava, veoma efikasno djeluje na planu provedbe ove konvencije na domaćem nivou, o čemu, među ostalim, svjedoči i činjenica da BiH ima puno manje predmeta na Sudu u Strasbourgu u odnosu na druge zemlje regiona.

Član VSTV-a BiH Selim Karamehić smatra da konferencija i pravosudni forum za BiH predstavljaju mehanizam za osiguranje vladavine zakona u BiH, kao i osiguranja građanima BiH ostvarivanja njihovih prava pod jednakim uvjetima pred svim sudovima u BiH.

Zaključio je da je postojeće standarde neophodno u cijelosti primijeniti u BiH kako bi elementi vladavine prava bili u potpunosti ostvareni.

Kako je rečeno, sudionici skupa su u prilici da razmatraju pitanja u vezi s praksom sudova u BiH, a u kontekstu primjene evropskih standarda, te radi unapređenja kvaliteta sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava bh. građana.

Prema najavi organizatora, konferenciji u sklopu Pravosudnog foruma za BiH prisustvuje 60 eminentnih predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini - Ustavnog suda BiH i Suda BiH, kao i entitetskih ustavnih i vrhovnih sudova i Apelacionog suda i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, te predstavnici VSTV-a BiH i entitetskih centara za edukaciju sudija i tužitelja, uključujući i domaće i međunarodne pravne eksperte.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 06.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772