Zastava Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje o rezultatima javnog konkursa za izbor notara

07.10.2022.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, u skladu sa članom 17. stav 3. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara (“Sl. glasnik RS" br. 52/2021), objavljuje rezlutate javnog konkursa - prijedlog kandidata za izbor notara.

Predloženi kandidati dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, osam dana od dana sačinjavanja prijedloga, u skladu sa članom 5. stav 2. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 05.10.2022.

Naslov: Redakcija