Zastava Srbije

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE: Planirano 279 projekata

07.06.2023.


Savjet ministara BiH usvojio je Program javnih investicija za period od 2023. do 2025. godine kojim je planirano 279 projekata ukupne vrijednosti dvije milijarde i 619,66 miliona KM.

Od tog iznosa, milijarda i 315,23 miliona KM odnosi se na 133 projekta koji su već u implementaciji, 64,76 miliona KM na 23 odobrena projekta, a milijarda i 239,67 miliona KM na 123 kandidovana projekta.

"Od ukupne vrijednosti svih projekata, dvije milijarde i 69,42 miliona KM se odnosi nа ulaganja u kapitalne projekte, а 550,24 miliona KM nа ulaganja u institucionalne projekte", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na održanoj sjednici ministri su na prijedlog Agencije za statistiku BiH donijeli odluku o formiranju interresorne radne grupe za izradu akcionog plana za pripremu, sprovođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u BiH od 2023. do 2026. godine.

"Nakon godina zastoja, pokrenute su aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o evropskom partnerstvu, koji naglašava da BiH mora ojačani prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka u skladu sa standardima i metodologijom EU", navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara BiH, a u kojem se i dodaje da je posljednji popis poljoprivrede u BiH rađen još 1960. godine i da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nema osnovnih podataka o poljoprivredi.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o usvajanju drugog privremenog izvještaja o usklađenosti BiH s preporukama GRECO-a, koji je zaključio da je BiH ostvarila mali i veoma ograničen napredak u implementaciji preporuka.

Ministri su razmatrali i usvojili informaciju o statusu projekata digitalizacije javnih RTV servisa, a u kojoj je istaknuto da je trenutno u postupku javne nabavke oprema za drugu i treću fazu digitalizacije.

U informaciji se navodi i da je Ministarstvo komunikacija i transporta raspisalo međunarodni javni poziv za nabavku opreme, te da su početkom aprila otvorene dvije ponude i to od grupe ponuđača "Sirius 2010 Banjaluka - Odašiljači i veze Zagreb" i grupe ponuđača "Mibo komunikacije Sarajevo - Roaming Networks Banjaluka - Unis Telekomunikacije Mostar - Flame Data Technologies Otopeni (Rumunija)".

Prema informaciji, na programu posebne namjene - Projekt digitalizacije, ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM.

Savjet ministara BiH usvojio je i zbirni godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu u kojem je istaknuto da je ažurnost u rješavanju upravnih postupaka suprotna opštoj percepciji javnosti o neefikasnoj javnoj upravi.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 05.06.2023.

Naslov: Redakcija