Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI, OČUVANJU I UPOTREBI JEZIKA SRPSKOG NARODA I ĆIRILIČKOG PISMA: Zakon podstiče pravilno izražavanje, poznavanje i pravilnu upotrebu jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma

07.06.2022.


Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na 22. posebnoj sjednici, održanoj 1. juna 2022. godine.

 Opšti i posebni ciljevi utvrđeni u novom zakonskom rješenju usaglašeni su ne samo sa domaćim zakonodavstvom, već i sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

 "Opšti cilj koji se želi postići donošenjem ovog zakona je zaštita i očuvanje jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa. U isto vrijeme postavljeni su i posebni ciljevi koji su usmjereni na proglašavanje jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma za kulturno dobro od izuzetnog značaja, te definisanje društvene brige i jedinstvenog pristupa u utvrđivanje sistema zaštite i očuvanja jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, te njegovog prenošenja sa generacije na generaciju", rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.

Dodala je da će suštinske odredbe imati pozitivan uticaj na kulturu jer donošenje ovog zakona podstiče ne samo zaštitu i očuvanje jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, već i osigurava njegovo prenošenje budućim generacijama u izvornom obliku i širenje saznanja o njegovim vrijednostima.

"Zakon će imati pozitivan uticaj i na obrazovanje iz razloga što podstiče pravilno izražavanje, poznavanje i pravilnu upotrebu jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma", rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 02.06.2022.

Naslov: Redakcija