Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja industrije

07.04.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 15. sjednici, u Banjaluci, Godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2021-2027. godina, za 2022. godinu.

U pogledu postignutog napretka u realizaciji strateških ciljeva i prioriteta bilježe se pozitivni pokazatelji u prerađivačkoj industriji u odnosu na 2021. godinu i to rast obima industrijske proizvodnje od 1,9%, rast izvoza za 22% i rast broja zaposlenih 1,8%.

Što se tiče realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije data su značajna sredstva podsticaja za podršku razvoju i unapređenju konkurentnosti prerađivačke industrije na bespovratnoj i kreditnoj osnovi i to podsticaj za direktna ulaganja privrednih subjekata u iznosu od 13,5 miliona KM, kreditna sredstva Investiciono-razvojne banke u iznosu od oko 20,5 miliona KM, garancije Garantnog fonda u iznosu od oko 6,3 miliona KM, podsticaj zapošljavanju u industriji od oko 5,6 miliona KM (zaposleno 1.573 lica), podsticaj za povećanje plate radnika u iznosu od oko 23,8 miliona KM i dr.

Takođe, unaprijeđen je normativno-pravni okvir za poboljšanje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta, te su doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima, Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj i Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana sprovođenja osnovnih geoloških istraživanja za period 2023 - 2025. godine.

Akcionim planom za period 2023-2025. godine predviđene su aktivnosti koje su definisane Dugoročnim programom odnosno planom rada Geološkog zavoda koje se finansiraju iz redovnih budžetskih sredstava Geološkog zavoda.

Pored toga, predviđene su aktivnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku za koje je neophodno izdvojiti dodatna finansijska sredstva. Ovim Akcionim planom predviđena su osnovna geološka istraživanja u cilju definisanja geološke građe šireg prostora odlagališta nuklearnog otpada Trgovska gora za teritoriju Republike Srpske.

U Odluci se navodi da su sredstva za realizaciju osnovnih geoloških istraživanja, u cilju definisanja geološke građe šireg prostora odlagališta nuklearnog otpada Trgovska Gora za teritoriju Republike Srpske, u iznosu od 937.170,00 KM, obezbijeđena Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu, u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o procesu izrade Akcionih dokumenata za 2024. godinu.

Predmetnom informacijom dat je pregled aktivnosti programiranja godišnjeg paketa IPA za 2024. godinu i koordinacionih aktivnosti.

U nedostatku usaglašenog modela za realizaciju IPA 3, izrada akcionih dokumenata je pokrenuta u okviru konsultativnih foruma u kojima učestvuju predstavnici institucija sa svih nivoa vlasti.

U prijedlogu zaključka informacije predlaže se hitno usvajanje modela za realizaciju i zadužuju se republičke institucije za koordinisano djelovanje u procesu programiranja.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Evropska komisija radi ublažavanja porasta cijena energije usvojila Paket energetske podrške od 70 miliona evra kroz IPA 3 za 2023. godinu, akcioni fišei godišnjeg programa IPA 3 za 2023. godinu postaju akcioni dokumenti godišnjeg programa IPA 3 za 2024. godinu.

Proces izrade ovih akcionih dokumenata započet je krajem januara 2023. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani godišnji izvještaj o uspostavljanju i razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srpske sa stanjem na dan 31.12.2022. godine. Ovaj izvještaj je urađen na osnovu pojedinačnih godišnjih izvještaja o internoj reviziji i godišnjih izvještaja o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu.

U Republici Srpskoj, postoji preko 1000 subjekata javnog sektora obaveznih da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Do sada je u 627 subjekata imenovano lice odgovorno za finansijsko upravljanje i kontrolu, dok je upitnike o samoprocjeni za 2022. godinu Ministarstvu finansija putem aplikacije dostavilo 388 subjekta. U posmatranom periodu došlo je do povećanja broja imenovanih lica za 50%, ali je zaključeno da je potrebno da se i u ostalim subjektima javnog sektora izvrši minimum uslova za početak uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole na način da imenuju lica ili radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu. Imajući u vidu značaj edukacije, Centralna jedinica za harmonizaciju, koja se nalazi u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske je organizovala niz obuka iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za zaposlene u javnom sektoru.

Godišnji izvještaj o internoj reviziji za 2022. godinu obuhvatio je 63 subjekta u kojima je uspostavljena jedinica/odjeljenje za internu reviziju, sa ukupno 134 interna revizora. Uspostavljanje interne revizije sa najmanje dva zaposlena interna revizora, od kojih je jedan rukovodilac interne revizije, omogućava izvršavanje minimalnih zahtjeva u pogledu upravljačkih, organizacionih i operativnih poslova interne revizije u skladu sa Zakonom i međunarodno prihvaćenim principima i standardima. U izvještaju je zaključeno da je potrebno da se u još 22 subjekta zaposle najmanje dva revizora, te da se poveća broj provedenih preporuka interne revizije u narednom periodu.

Centralna jedinica za harmonizaciju je u saradnji sa Udruženjem internih revizora Republike Srpske organizovala dva ciklusa obuka za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor u javnom sektoru.

U Registar certifikovanih i licenciranih ovlaštenih internih revizora u javnom sektoru na dan 31.12.2022. godine su upisana 344 certifikovana i licencirana interna revizora.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.04.2023.

Naslov: Redakcija