Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 8. aprila 2021. godine 16. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

07.04.2021.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sazvao je 16. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 8. april 2021. godine, sa početkom u 10,30 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Odluka o potvrđivanju smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-629/21 od 15. 3. 2021;
 3. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-483/21 od 23. 2. 2021;
 4. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 5. 10. 2020;
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021. (prvo čitanje);
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-489/21  od 26. 2. 2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-498-2/21 od 26. 2. 2021;
 8. Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu:
  8.1.  Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020, broj: 02/1-50-8-22-14/20 od 11. 1. 2021;
  8.2.  Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2020. godinu, broj: 02-50-6-2548-1/21 od 9. 2. 2021;
  8.3.  Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu, materijal broj: 02/2A-50-18-2484/20 od 5. 1. 2021;
 9. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: "Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-1-2550/20 od 31. 12. 2020;
 10. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: "Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/03-16-1-2553/20 od 31. 12. 2020;
 11. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 05/1-50-15-190/21 od 21. 1. 2021. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-189/21 od 21. 1. 2021;
 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu, broj: 05/2-50-15-356/21 od 9. 2. 2021;
 13. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu, broj: 05/3-37-4-355/21 od 9. 2. 2021;
 14. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu, broj: 05/7-39-1-342/21 od 8. 2. 2021;
 15. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021;
 16. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu i po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-16-279-4/21 od 12. 3. 2021;
 17. Izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-50-16-192-5,2/21 od 24. 3. 2021;
 18. Imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 01,02-50-16-157-6,5/21 od 17. 3. 2021;
 19. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-345/21 od 8. 2. 2021;
 20. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-467/21 od 22. 2. 2021;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-253/21 od 27. 1. 2021;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 250 miliona eura, broj: 01,02-21-1-316/21 od 4. 2. 2021;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-21-1-317/21 od 4. 2. 2021;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javni prijevoz Sarajevo dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: broj: 01,02-21-1-439/21 od 19. 2. 2021;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekt vodosnabdijevanja Gradačca) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan", broj: 01,02-21-1-468/21 od 23. 2. 2021;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-469/21 od 23. 2. 2021;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici, broj: 01,02-21-1-336/21 od 8. 2. 2021;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, broj: 01,02-21-1-299/21 od 2. 2. 2021;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prijevozu, broj: 01,02-21-1-481/21 od 23. 2. 2021;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Provedbenog protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan uz Sporazum o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan, broj: 01,02-21-1-402/21 od 15. 2. 2021.
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-526/21 od 26. 2. 2021;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor 5c "Medakovo – Poprikuše", broj: 01,02-21-1-545/21 od 3. 3. 2021;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020 za 2019. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-679/21 od 22. 3. 2021;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. maja 2014. u Sarajevu i 5. juna 2014. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B (Fi 83.108 – SERAPIS – 2010 – 0562), broj: 01,02-21-1-680/21 od 22. 3. 2021;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP), broj: 01,02-21-1-681/21 od 22. 3. 2021.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 02.04.2021.

Naslov: Redakcija