Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: Smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja Licence za obavljanje poslova turističke agencije

07.03.2023.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 8. februara 2023. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

Po okončanju procedura nakon usvajanja i donošenju ukaza o proglašenju ovog zakona od strane predsjednika Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu objavljen je i stupio je a snagu 28. februara 2023. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu propisuje se postupak dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj, čime se obezbjeđuje pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima Republike Srpske, a koji su u prethodnom periodu realizovani kao mjera Kompenzacionog fonda.

Takođe, novim zakonom smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja Licence za obavljanje poslova turističke agencije, usaglašava se sadržaj Strategije razvoja turizma Republike Srpske sa sistemskim propisima u oblasti strateškog planiranja i predviđa osnov Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti na standarde održivog turizma.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.03.2023.

Naslov: Redakcija