Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA SE KORISTI ZA FUNKCIONISANJE JAVNE VLASTI: Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postaće svojina tih subjekata

07.02.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, po hitnom postupku.

Donošenjem ovog zakona riješiće se otvorena pitanja neometanog funkcionisanja subjekata javne vlasti i to Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postaće svojina tih subjekata.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.02.2022.

Naslov: Redakcija