Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU: Radnik se može obratiti poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa

07.02.2022.


Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju je navelo da se predloženim izmjenama zakona provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 26.2.2020. godine kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH kada je riječ o zaštiti prava iz radnog odnosa.

Tako je dosadašnja odredba po kojoj je radnik “dužan” obratiti se poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, zamijenjena riječju “može”.

Također, riječi “osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom” zamijenjene su riječima “osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”, kada je riječ o zahtjevu radnika za zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.02.2022.

Naslov: Redakcija