Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Data saglasnost za ratifikaciju međunarodnih sporazuma

07.02.2022.


Na 26. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) data je saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most),
  • Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d. o. o. Mostar i Evropske investicione banke, u vezi sa konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelј – Zvirovići) WB19-BIH-TRA-01,
  • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaklјučenog 17. 12. 2019. godine (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlјa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Republike Srpske, koju predstavlјaju Ministarstvo finansija RS i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (Agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10.000.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nepostojanja entitetske većine upućen je Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Radi nepostojanja entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Zahtjev poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nepostojanja entitetske većine upućeni su, u prvom čitanju, sljedeći prijedlozi zakona:

  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućene su i sljedeće poslaničke inicijative:

  • inicijativa poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan lјekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavlјanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance,
  • inicijativa poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024.,
  • inicijativa poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 03.02.2022.

Naslov: Redakcija