Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OD 1. JANUARA 2019. GODINE IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U BANJALUCI ZA PET DANA

07.01.2019.


Od 1. januara 2019. godine, svi kompletirani zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Banjaluci moraće biti riješeni u roku od pet dana od prijema zahtjeva, saopšteno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Prema nalogu gradonačelnika Igora Radojičića, nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje dužno je da ove zahtjeve rješava u navedenom roku, a ovaj nalog primjenjivaće se na sve zahtjeve zaprimljene nakon 1. januara 2019. godine.

Nekompletni zahtjevi, odnosno oni predmeti u kojima nedostaje propisana dokumentacije, neće biti uzimani u razmatranje sve do kompletiranja zahtjeva.

Pravilnikom o reorganizaciji Gradske uprave, predviđeno je da roku od tri dana ovlašćeni službenik mora da provjeri potpunost dokumentacije, te ukoliko je nepotpuna obavijesti podnosioca zahtjeva.

Nakon komletiranja zahtjeva, službenik je dužan da u roku od pet dana izda lokacijske uslove ili građevinsku dozvolu.

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje vodiće se evidencija o eventualnim prekoračenjima rokova i o tome dostaviti izvještaj gradonačelniku.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 02.01.2019.

Naslov: Redakcija  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921