Zastava Srbije

ZAVOD ZA STATISTIKU RS: Ukupan obim razmjene 5,61 milijardi dolara

06.12.2022.


Republika Srpska je za deset mjeseci ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 5,61 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 76,7 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Vrijednost ostvarenog izvoza za deset mjeseci ove godine bila je 2,437 milijardi dolara i veća je za 11,7 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Uvoz za deset mjeseci ove godine bio je 3,177 milijardi dolara i veći je za 15,4 odsto nego u istom periodu lani.

Srpska je u posmatranom periodu ostvarila najveći obim spoljnotrgovinske razmjene od skoro 970 miliona dolara sa Srbijom, zatim 833,1 miliona dolara sa NJemačkom, više od 530 miliona dolara sa Italijom.

U spoljnotrgovinskoj razmjeni sa EU, Srpska je za deset mjeseci ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 1,72 milijarde dolara, ili više za 7,3 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Vrijednost ostvarenog uvoza iz EU za deset mjeseci bila je 1,824 milijardi dolara, i veća je za 14,8 odsto nego u istom periodu lani.

Ekonomsita Stefan Markićević rekao je da se Srpska dobro drži u spoljnotrovinskom poslovanju s obzirom da vrijednosti izvoza i uvoza ne padaju, nego rastu u odnosu na raniji period, kao i da ima znatan procenat pokrivenosti uvoza izvozom.

"S obzirom da je riječ o veličini ekonomije kakva je Srpska, u kojoj je inflacija u velikom obimu uvoznog karaktera i svih refleksija koje sa sobom nosi sukob u Ukrajini, uz probeme sa radnom snagom, ovakav desetomjesečni rezultat spoljnotrgovinskog poslovanja se može smatrati zadovoljavajućim”, naveo je Markićević.

On je dodao da je Srpska za razliku od nekih ranijih perioda, sada ostvarila deficit u poslovanju sa EU, ali da, kada se gledaju pojedinačne zemlje posmatrajući pokrivenost uvoza izvozom, suficit ostvaren u spoljnotrgovinskom poslovanju sa Njemačkom, Austrijom, Slovenijom, Hrvatskom.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 3.12.2022.

Naslov: Redakcija