Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI: Uvodi se operater fiskalnog sistema čije su osnovne obaveze omogućavanje obvezniku fiskalizacije usklađivanja poslovanja sa odredbama ovog zakona i održavanje i podrška elektronskih fiskalnih uređaja

06.12.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se uređuje predmet fiskalizacije u Republici Srpskoj, obveznici fiskalizacije, postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, te ostale procedure neophodne za efikasnu kontrolu ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja sistema fiskalizacije s ciljem suzbijanja “sive ekonomije” u Republici Srpskoj.

Razlike između Nacrta i Prijedloga zakona, koje su rezultat skupštinske i javne rasprave, ogledaju se u tome da je uveden operater fiskalnog sistema čije su osnovne obaveze omogućavanje obvezniku fiskalizacije usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona i održavanje i podrška elektronskih fiskalnih uređaja. Ključno pitanje na koje je ovakvim rješenjem dat odgovor, bilo je kako da se rastereti Poreska uprava Republike Srpske od svih onih operativno-tehničkih pitanja koja su veoma zahtjevna i podrazumjevaju kadrovske kapacitete koje je u državnoj upravi gotovo nemoguće obezbjediti u današnje vrijeme s obzirom na nemogućnosti da se spriječi odliv informatičkog i inženjerskog kadra. Ovakvo rješenje postoji u nekim zemljama (Austrija, Rusija, Hrvatska), a sve više zemalja se i odlučuje na uspostavljanje operatera fiskalnog sistema koji se brine o svim aspektima fiskalizacije na strani poreskog obveznika. To podrazumijeva horizontalno upravljanje i nadgledanje čime se rasterećuje Poreska uprava i omogućava se da izvršava svoje primarne obaveze (utvrđivanje, kontrola i naplata poreskih obaveza) bez zastoja.

Ostale razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt zakona odnose se na usklađivanje pojedinih odredaba Zakona, njihovo potpunije uređivanje, kao i tehničko poboljšanje teksta Zakona koji će biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.12.2021.