Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS: Tokom 2017. godine osim finansijske, planirana je i revizija učinka. Revizori će se posebno posvetiti dostupnosti prava i efektivnosti doznaka socijalne zaštite, javnih nabavki, stipendiranju studenata u RS, organizaciji i funkcionisanju interne revizije u javnom sektoru, radnim sporovima i uticaju na budžet Republike te naknadnom pregledu postupanja po preporukama po sprovedenim revizijama učinka

06.12.2016.


Javne nabavke, doznake socijalne zaštite i studentske stipendije, kroz koje se godišnje obrnu stotine miliona maraka, naći će se pod lupom revizora u Republici Srpskoj.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS pripremila je plan rada za 2017. godinu u kojem je navedeno da će obaviti 67 revizija. Osim finansijske, planirana je i revizija učinka kojom će biti obuhvaćeno šest oblasti.

Revizori će se posebno posvetiti dostupnosti prava i efektivnosti doznaka socijalne zaštite, efikasnosti i efektivnosti javnih nabavki, stipendiranju studenata u RS, organizaciji i funkcionisanju interne revizije u javnom sektoru, radnim sporovima i uticaju na budžet Republike te naknadnom pregledu postupanja po preporukama po sprovedenim revizijama učinka.

"Knjige" će tako morati da otvore i mnogi domovi zdravlja i škole u 15 gradova i opština u RS te KPZ-ovi.

Glavni revizor RS Duško Šnjegota je pojasnio da će, osim zbirnog izvještaja Ministarstva prosvjete i kulture, biti analizirano i poslovanje, odnosno poštovanje propisa u sedam osnovnih škola.

- Slično će biti urađeno i u resoru pravde, tako da će biti analizirano stanje u kazneno-popravnim zavodima Bijeljina, SARAJEVO, Banjaluka, Doboj, Foča i Trebinje - naveo je Šnjegota i dodao da će, kao i prethodnih godina, revizori provjeriti kako su novac trošili u ostalim resorima u Vladi Srpske.

Finansijske knjige na uvid će morati pokazati u fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstva te dječje zaštite, ali i u Zavodu za zapošljavanje RS.

Revizori će svoje mišljenje dati konsolidovanom izvještaju za korisnike budžeta u dijelovima koji se odnose na budžetske rashode i izdatke, budžetsku rezervu, dug i javne investicije.

- Od septembra do kraja decembra 2017. godine revizori će provjeriti kako su trošili u preduzeću za poštanski saobraćaj RS, "Protivgradnoj preventivi RS" iz Gradiške te banjalučkom preduzeću "Akvana". U istom periodu radićemo i stanje u centrima za socijalni rad koji se nalaze u Doboju, Prijedoru, Zvorniku, Trebinju, Banjaluci i Bijeljini - naveo je Šnjegota.

Budžet Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za iduću godinu biće nešto veći od tri miliona, ali Šnjegota kaže da se ne može očekivati zapošljavanje novih kadrova iako su, kako ističe, potrebni.

Strategijom razvoja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS do 2020. godine je predviđena i mogućnost da revizori vide kako stvari stoje u oblasti evropskih integracija. Duško Šnjegota kaže da je to još otvoreno pitanje, ali i naglasio da to ne zavisi samo od revizije.

- Te revizije se generalno organizuju mimo vrhovnih revizija, a ako bi se ušlo u tu priču, dali bismo mišljenje - rekao je Šnjegota.

Revizije učinka:

  • dostupnost prava i efektivnost doznaka socijalne zaštite
  • efikasnost i efektivnost javnih nabavki
  • stipendiranje studenata
  • organizacija i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru
  • radni sporovi u javnom sektoru i uticaj na budžet RS
  • naknadni pregled postupanja po preporukama revizije učinka

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 05.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772