Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠĆAVANJA DJECE: Usvajanje ovog Zakona očekuje se do kraja 2017. godine. Cilj Zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualnog zloupotrebljavanja i iskorištavanja, kao i sprječavanje pravosnažno osuđenih lica da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo. Registar će biti vođen za krivična djela iz grupe krivičnih dijela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kao i za krivično djelo trgovine djecom

06.10.2017.


Konferencija za novinare povodom izrade radne verzije Nacrta zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece održana je 5. oktobra 2017. godine, u Banjoj Luci.

"Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece trebalo bi da bude usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske do kraja godine", najavio je ovom prilikom pomoćnik ministra pravde Slobodan Zec.

On je naveo da je Ministarstvo pravde u Vladi RS izradilo radnu verziju ovog zakona, koja će biti dostavljena na usvajanje Vladi, a koja će ga u formi Nacrta uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje, na prvom zasjedanju u novembru.

"Nakon usvajanja Nacrta zakona u Narodnoj skupštini, što će zavisiti od njene dinamike rada, Vlada Srpske će taj zakon u formi Prijedloga uputiti parlamentu na usvajanje već u novembru ili decembru", rekao je pomoćnik Zec.

On je pojasnio da je Ministarstvo pravde u Vladi RS imalo obavezu da, u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017) koji je stupio na snagu u julu, izradi poseban propis o registru lica koja su počinila krivična djela protiv polnog integriteta djece.

"Ministarstvo pravde i Vlada Srpske odlučili su da ovaj propis ne bude u formi podzakonskog akta, već zakon", istakao je pomoćnik Zec.

Predsjednik Radne grupe za izradu ovog zakona Ivanka Marković kaže da je svrha ovog akta obezbjeđivanje zaštite djece od seksualnog zloupotrebljavanja i iskorištavanja, kao i sprečavanje pravosnažno osuđenih lica da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

"Sve ostale odredbe ovog akta su u službi ostvarivanja ove osnovne svrhe", istakla je Markovićeva, koja je i profesor banjalučkog Pravnog fakulteta.

Ona je rekla da će ovaj registar biti vođen za krivična djela iz grupe krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kao i za krivično djelo trgovine djecom.

Markovićeva je navela da će ovaj registar voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske i da neće u potpunosti biti dostupan javnosti.

"To znači da pravo uvida u podatke iz tog registra imaju svi pravosudni i organi gonjenja", rekla je Markovićeva.

Ona kaže da će, prema ovom zakonskom aktu, svi koji u svom radu ostvaruju neposredan kontakt sa djecom, pa čak i predstavnici institucija koje odlučuju o pravima djeteta, prilikom zapošljavanja lica koje dolaze u kontakt sa djecom biti dužni da provjere da li se ta lica nalaze u registru.


Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 05.10.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772