Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske, donijeta Odluka o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija

06.10.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 5. oktobra 2017. godine, na 146. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija.

Prema ovoj odluci opšti bod se vanredno usklađuje počev od 01. oktobra 2017. godine, tako da se povećava za 3 %.

Penzije ostvarene do 30. septembra 2017. godine, vanredno se usklađuju počev od 01. oktobra 2017. godine, tako da se povećavaju za 3 %.

Osnovni razlog za donošenje ove Odluke je poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovom Odlukom se realizuje Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa Informacijom o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o isplati sredstava iz Budžeta Republike Srpske za sufinansiranje prava iz socijalne zaštite.

Isplata sredstava iz Budžeta Republike Srpske za sufinansiranje prava iz socijalne zaštite obezbijediće se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama sudovima RS, između ostalog, se osnivaju Okružni sud i Okružni privredni sud u Zvorniku, definiše se njihova mjesna nadležnost, kao i uslovi za početak rada navedenih sudova, kada se za to steknu materijalne i druge pretpostavke.

Predmetnim zakonom uređuje se i mjesna nadležnost između Okružnog suda u Bijeljini i Okružnog suda u Zvorniku, kao i Okružnog privrednog suda u Bijeljini i Okružnog privrednog suda u Zvorniku, a koja je vezana za početak rada Okružnog suda u Zvorniku i Okružnog privrednog suda u Zvorniku.

Ovim zakonskim rješenjem definisana je i nadležnost okružnih sudova kada je riječ o odlučivanju prema žalbi u prekršajnim predmetima.

S tim u vezi je propisano da prema žalbi na odluku vijeća okružnog suda, u prekršajnim predmetima, odlučuje drugo vijeće istog okružnog suda.

Takođe, propisano je i da pravno shvatanje usvojeno na sjednici odjeljenja Vrhovnog suda obavezuje sva vijeća u sastavu odjeljenja, stoga je predviđeno da se u okviru Vrhovnog suda osniva Odjeljenje sudske prakse.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi sa prenosom prava svojine na pokretnoj imovini ranijeg privrednog društva Industrija konfekcije "Novoteks" a.d. Trebinje, sa Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva na Grad Trebinje.

Vlada Srpske je donijela i Odluku kojom se prenosi pravo svojine na pokretnoj imovini ranijeg privrednog društva Industrija konfekcije "Novoteks" a.d. Trebinje, ukupne vrijednosti 782.972,02 KM sa Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva na Grad Trebinje.

Pravo svojine se prenosi bez naknade, a u svrhu pokretanja privrednih aktivnosti koji će doprinijeti zapošljavanju i razvoju Grada Trebinja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2016/2017. godinu.

Prvi ciklus Malih olimpijskih igara Republike Srpske realizovovan je školske 2002/2003. godine, a od tada u ovim igrama učestvovalo je oko 90.000 učenika.

Male olimpijske igre Republike Srpske predstavljaju faktor koji utiče na poboljšanje i unapređenje sportske kulture, pružaju izvanredne mogućnosti da se učenici osnovnih i srednjih škola opredjeljuju prema svojim sklonostima i sposobnostima za određeni sport.

Takmičenja se sprovode u šest sportova: mali fudbal, košarka, odbojka, rukomet, atletika i sportska gimnastika, a sistem takmičenja se sastoji od četiri nivoa: školska, opštinska, regionalna takmičenja i republičko finale, i to za učenike i učenice podjednako.


Izvor: Vebsajt Vlade RS, 05.10.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija