Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI: Jasnije definisan postupak utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja muzejske građe, kao i postupak sprovođenja digitalizacije muzejske građe, muzejske dokumentacije i registrovanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa

06.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti. Donošenje novog Zakona o muzejskoj djelatnosti nametnula je potreba za poboljšanjem i unapređivanjem postojećeg normativnog okvira muzejske djelatnosti.

Neposredan povod za donošenje novog Zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti muzejske djelatnosti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Takođe, jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog Zakona jeste i potreba da jasnije definiše postupak utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja muzejske građe, kao i postupak sprovođenja digitalizacije muzejske građe, muzejske dokumentacije i registrovanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija