Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 5. septembra 2016. godine održana sjednica Odbora za ustavna pitanja - Ustavni sud BiH da odbaci Zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH kojim se traži da odluka o raspisivanju referenduma o Danu Republike bude stavljena van snage


  • NARODNA SKUPŠTINA RS: 5. septembra 2016. godine održana sjednica Odbora za ustavna pitanja - Ustavni sud BiH da odbaci Zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH kojim se traži da odluka o raspisivanju referenduma o Danu Republike bude stavljena van snage

Povodom Zahtjeva člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, za rješavanje spora sa entitetom Republika Srpska, Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine je utvrdio Odgovor Ustavnom sudu BiH u kojem ga poziva da odbaci ovaj zahtjev, te da ga oglasi nedopustivim, neprihvatljivim i neosnovanim i da ne prihvati prijedlog za donošenje privremene mjere.

U Odgovoru na Zahtjev Bakira Izetbegovića, koji je usaglasio Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine i koji će Ustavnom sudu BiH biti dostavljen u roku koji je odredio, ističe se da Odluka o raspisivanju republičkog referenduma ne krši Ustav Bosne i Hercegovine, da nema osnovanih razloga za donošenje privremene mjere i traži da se akcenat stavi na stavljanje van snage Odluke Ustavnog suda BiH broj:U-3/13 od 26. novembra 2015. godine.

Narodna skupština Republike Srpske ističe da se ni ustavnim ni zakonskim rješenjima na kojima se zasniva Odluka o raspisivanju republičkog referenduma ne krši Ustav Bosne i Hercegovine, te da je stoga, podneseni Zatjev sporan u proceduralno-pravnom smislu i istim se neutemeljeno problematizuje održavanje referenduma, što je potpuno neosnovano i neprihvatljivo.

U Odgovoru se navodi da je podneseni Zahtjev neuobičajen, neuredan i po sadržaju neodređen. Nejasno je da li je u pitanju ocjena ustavnosti osporenog akta; zahtjev za pokretanje ustavnopravnog spora; politički pritisak putem nejasnih, neosnovanih i neutemeljenih navođenja akata i njegovih individualnih percepcija, iznošenja stanja i projektovanja budućih događaja, povezujući ih sa obrazloženjem formalnopravnih razloga za ustavnosudski postupak i traženje ocjene ustavnosti Odluke Narodne skupštine.

S obzirom na kontradiktornosti samog Zahtjeva, Narodna skupština smatra da je Ustavni sud BiH, prije dostavljanja Zahtjeva na odgovor, trebao da pozove podnosioca Zahtjeva da isti precizira, odnosno uredi u skladu sa Ustavom BiH i Pravilima Ustavnog suda BiH.

Ističe se da je Odluka o raspisivanju republičkog referenduma usvojena u skladu sa Ustavom i Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi i po propisanoj proceduri u Narodnoj skupštini i u Vijeću naroda Republike Srpske.

U Odgovoru, koji je usaglasio Odbor za ustavna pitanja, se navodi da predmetna odluka nema karakter zakonodavnog akta, te da traženje da se donese privremena mjera, prije nego što Ustavni sud BiH ne razmotri zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH broj: U- 3/15 od 26.11.2015. godine, nije osnovano.

Narodna skupština Republike Srpske ističe da je "Zahtjev za rješavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika Srpska", kako je to navedeno u Zahtjevu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, isključivo politički, a ne pravni akt.

Naglašava se da je u Zahtjevu Bakira Izetbegovića sadržana neprikrivena namjera rušenja legaliteta i legitimiteta Republike Srpske i ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine koji je verifikovan Dejtonskim mirovnim sporazumom čime je pravno i faktički verifikovano i da je 9. januar dan njenog osnivanja.

Narodna skupština Republike Srpske ističući još jednom da ovaj Zahtjev smatra neosnovanim i neopravdanim, kao i razloge i navode podnosioca Zahtjeva za donošenje privremene mjere, naglašava da se upravo ovim vrši politički pritisak nosilaca najviših državnih funkcija na Ustavni sud BiH i derogiranje demokratskih i ustavnih načela o podjeli vlasti i podjeli nadležnosti između BiH i entiteta.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srpske, 05.09.2016.