Zastava Srbije

ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU RS ZA 2023. GODINU: Održane dvije aukcije obveznica

06.07.2023.


U skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022) i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012, 52/2014, 114/2017, 131/2020, 28/2021 i 90/2021), Republika Srpska je održala dvije aukcije obveznica kojima je obezbjedila ukupno 75 miliona KM. Potražnja za hartijama od vrijednosti je u oba trgovanja bila veća od ponude, a i ovaj put je u trgovanju učestvovalo više institucionalnih investitora, kao i fizička lica: iz Republike Srpske, Federacije BiH i zemalja Evropske unije.

Na Banjalučkoj berzi je, u okviru 59. aukcije obveznica, prodato 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu evro. Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (sedam godina od dana registracije emisije), a kamata jednom godišnje.

U okviru 60. emisije obveznica, prodato je 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ove hartije su emitovane u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje jednom godišnje, kao i kamata.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom obveznica je obezbjeđivanje sredstava za Budžet Republike Srpske za 2023. godinu.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske, prema preliminarnim podacima na dan 31.05.2023. godine, iznosi 6.253,4 miliona KM, tj. 40,5 % BDP-a, dok stanje javnog duga Republike Srpske iznosi 5.270,3 miliona KM, tj. 34,1% BDP-a. Iz navedenog proizlazi da Republika Srpska ima kapaciteta da sve svoje dospjele obaveze izvršava u roku i u skladu sa strateškim planom. 

  • Izvještaj Banjalučke berze o rezultatima 59. emisije obveznica - link
  • Izvještaj Banjalučke berze o rezultatima 60. emisije obveznica - link

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 03.07.2023.

Naslov: Redakcija