Zastava Srbije

STRATEGIJA ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BIH ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE: Glavni cilj Strategije je osigurati transparentan, učinkovit i odgovoran pravni sektor, te, donošenjem niza zakonskih rješenja na različitim razinama vlasti, jačati vladavinu prava, sigurnost i osnovna prava svakoga građanina

06.06.2023.


Nakon dvije godine u Ministarstvu pravde BiH održana je ministarska konferencija na kojoj je razmatrana Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRPS u BiH) za razdoblje od 2023. do 2027. i Akcijski plan za njezinu provedbu. Uz ministra Davora Bunozu u radu su sudjelovali i Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske, Vedran Škobić, ministar pravde Federacije BiH, Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Dejan Đurović, tajnik Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta, kao i predstavnici ovih institucija koji su sudionici radne skupine za izradu navedene Strategije. Jednoglasno je data podrška navedenoj Strategiji i Akcijskom planu.

Glavni cilj Strategije za reformu sektora pravde je osigurati transparentan, učinkovit i odgovoran pravni sektor, te, donošenjem niza zakonskih rješenja na različitim razinama vlasti, jačati vladavinu prava, sigurnost i osnovna prava svakoga građanina.

Strategijom je utvrđeno pet specifičnih ciljeva i to:

  1. reforma oblasti pravosuđa,
  2. reforma izvršenja kaznenih sankcija,
  3. međunarodna pravna pomoć i pravosudna suradnja,
  4. te pravna pomoć i briga o korisnicima suda, potom podrška ekonomskom razvitku.
  5. osigurati koordiniran i odgovoran rad institucija sektora pravde u BiH u skladu s EU standardima.

U Strategiji su utvrđeni i glavni reformski poticaji, a to su:

  • borba protiv korupcije i organiziranog kriminala,
  • te osiguranje pristupa pravdi za sve građane i njihova jednakost pred zakonom.

Jedna od zadaća je i sposobnost i odgovornost pravosuđa u BiH u upravljanju proračunskim sredstvima što je važna pretpostavka za osiguranje njegove odgovornosti pred građanima, te osiguranje neovisnosti od izvršnih i zakonodavnih vlasti. Također, održiv ekonomski razvoj je jedan od važnijih specifičnih ciljeva BiH iz Programa socioekonomskih reformi i razvojnih strategija budući sektor pravde u BiH igra značajnu ulogu u podržavanju ekonomskog razvoja i stabilnosti. I još jedan reformski poticaj je pristupanje Europskoj uniji.

Strategija bi trebala biti dovršena tijekom mjeseca lipnja ove godine nakon čega će biti upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 30.05.2023.

Naslov: Redakcija