Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Odluke o određivanju prostora za održavanje javnih skupova u gradu Banjaluka

06.06.2023.


31. maja 2023. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je ovaj Sud odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Od donešenih odluka Ustavni sud izdvaja odluku u predmetu broj U-11/22 kojom je odlučeno da se ne prihvata inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 1. Odluke o određivanju prostora za održavanje javnih skupova koju je donijela Skupština grada Banjaluka. Osporenom odredbom propisano je da se za održavanje javnih skupova na području grada Banjaluka određuju prostori Trga Krajine i Parka “Mladen Stojanović”, a u naseljima gdje nema javne površine – na drugim pogodnim površinama, uz saglasnost nadležnog odjeljenja Administrativne službe Grada i vlasnika zemljišta. Ustavni sud je dakle odlučio da osporena norma nije u nesaglasnosti sa ustavnim pravom na mirno okupljanje i javni protest. Prema ocjeni Ustavnog suda, naime, osporeni akt je donesen na osnovu ovlašćenja iz Zakona o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008), koji se temelji na ustavnoj odredbi, sa ciljem određivanja prostora koji je primjeren za javne skupove. Ustavni sud smatra da nije ograničeno pravo građana na mirno okupljanje i javni protest, jer je Skupština grada postupila u skladu sa obavezom utvrđenom Zakonom o javnom okupljanju, određujući konkretan prostor koji je primjeren za javno okupljanje, vodeći istovremeno računa o ograničenjima koja su propisana Ustavom i navedenim zakonom.

 Pored navedene odluke Ustavni sud je donio odluke u predmetima broj U-7/22, U-40/22 i U-52/22, kojima nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 35/2020 i 92/2020), odnosno za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-27/22, U-28/22, U-53/22 i U-56/22 Ustavni sud je obustavio postupke za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih akata jer nisu ispunjeni uslovi za njihovo daljnje vođenje. Ustavni sud je, takođe, odlučivao i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud RS, 31.05.2023.

Naslov: Redakcija