Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Prvostepeni sudovi napravili pozitivne pomake s ciljem skraćivanja prosječnog vremena za rješavanje predmeta, osim kada je riječ o upravnim predmetima. Drugostepeni sudovi su uvećali prosječno vrijeme za rješavanje predmeta, a time i starost neriješenih predmeta. Tužilaštva bilježe značajna skraćenja prosječnog trajanja rješavanja predmeta, osim u slučajevima korupcije

06.06.2017.


Sudije i tužioci na svim nivoima vlasti u BiH moraju brže rješavati predmete, a to posebno važi za drugostepene sudove, te tužilaštva kada pred njih dođu predmeti korupcije, pokazuju podaci iz indeksa efikasnosti pravosuđa BiH za 2016. godinu.

Ovaj indeks pripremljen je u okviru USAID-ovog projekta podrške monitoringu i evaluaciji u BiH, a objavio ga je Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.

Posebna pažnja usmjerena je na rad sudova i tužilaštava, a navedeno je da su prvostepeni sudovi napravili pozitivne pomake s ciljem skraćivanja prosječnog vremena za rješavanje predmeta, osim kada je riječ o upravnim predmetima. Drugostepeni sudovi su, s druge strane, uvećali prosječno vrijeme za rješavanje predmeta, a time i starost neriješenih predmeta. Tužilaštva, prema rezultatima, bilježe značajna skraćenja prosječnog trajanja rješavanja predmeta, osim u slučajevima korupcije.

Pravosuđe u BiH je generalno, analizom svih indikatora koji su korišćeni za dobijanje indeksa, dobilo 56,78 poena što je za 4,4 odsto bolje u odnosu na prethodnu godinu.

Potvrđeno je da mediji kreiraju percepciju javnosti o pravosuđu, dok većina građana nema lično iskustvo u radu pravosuđa. Primjetno je da građani imaju negativno viđenje i u oblastima koje nisu predmet medijskog praćenja kao što je pristup ročištima, predmetima i statistikama.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, V. K., 05.06.2017.

Naslov: Redakcija