Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj odluka

06.05.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 168. sjednici u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu, kojom je obezbjedila dodatnih 14.000.000,00 KM, tako da pored ranije obezbijeđenih 14.140.000,00 KM, ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 28.140.000,00 KM.

Ova sredstva su predviđena za realizaciju tri programa, za koje je izražen poseban interes za zapošljavanje i to: Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS - Projekat "Zajedno do posla”, Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi (nezposlenih lica preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje) i Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS - pripravnici.

Izmjenom Akcionog plana obezbjediće se zapošljavanje za još 2.119 lica tako da će se pored ranije planiranog zapošljavanja 3.670 lica u 2022. godini omogućiti zapošljavanje ukupno 5.789 lica.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na raspored sredstava sa pozicije - tekući grant za zaštitu potrošača, za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine, u iznosu od 90.000,00 KM. Sredstava će biti raspoređena udruženjima za zaštitu potrošača iz Republike Srpske prema proceduri i uslovima propisanim Pravilnikom o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača..

Vlada Republike Srpske usvojila je Dvadeset i sedmi izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Na sjednici, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenom nadzoru nad radom organa jedinica lokalne samouprave za period 1. januar - 31. decembar 2021. godine, te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Auto - moto saveza Republike Srpske u periodu od 1.1. do 31.12.2021. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju javne saobraćajnice koja se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana za prostor između ulice Knjaza Miloša, Prote Nikole Kostića, nove trase Ulice Ilije Garašanina i željezničke pruge Banjaluka - Novi Grad, Grad Banjaluka.

Takođe, usvojena je i Odluka o utvrđivanju opšteg interesa radi izgradnje saobraćajnice Delibašino Selo - Priječani, u skladu sa Regulacionim planom stambenog naselja “Priječani” u Banjaluci.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.05.2022.

Naslov: Redakcija