Zastava Srbije

ZAKON O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI: Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite

06.05.2021.


Na 16. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojen je Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi. Ovim Zakonom uređeni su uslove i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, njegova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.

"Nakon usvojenog Nacrta zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi u Narodnoj skupštini Republike Srpske i nakon upućivanja u stručnu raspravu prema Akademiji umjetnosti Republike Srpske, zatim prema stukovnim udruženjima Republike Srpske ali isto tako ustanovama u kojima su zaposleni naši stručnjaci u kulturi, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je predložilo Prijedlog zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, nakon što smo uvažili veliki broj kvalitetnih prijedloga svih koji su bili uključeni u kreiranje ovog zakona. Na ovaj način smo kreirali Zakon koji će biti podsticajan za samostalne umjetnike i stručnjake u kulturi koji dobiju takav status, a sa druge strane uticaće na razvoj kulture u Republici Srpskoj", rekla je ministar Natalija Trivić.

Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi stiču prava obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite.

"Ono što je važno napomenuti jeste da je ovo Zakon koji ima za cilj podsticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske, utvrđivanje njihovih administrativnih i finasijskih mjera, koji će konkretno doprinijeti jačanju njihove pozicije u kulturi Republike Srpske, a samim tim i u društvu. Kada govorimo o administrativnim i finansijskim mjerama koji će doprinijeti njihovim jačanju u društvu, onda konkretno govorimo da će lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, a nezaposleno je, moći samostalno obavljati djelatnost i ostarivati pravo na uplatu i doprinos za penzijsko i invaldisko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite" ukazala je ministar Natalija Trivić.

Ona je dodala da kada govorimo o finansijskim mjerama za jačanje njihovog umjetničkog stvaralaštva i njihove pozicije u kulturi u Republici Srpskoj moramo naglasiti da ta lica mogu ostvarivati pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz budžeta Republike Srpske te na ovaj način Republika Srpska želi da kreira podsticajnu politiku za samostalne stručnjake i umjetnike u kulturi koji nisu do sada imali jasno definisan status.

 "Ono što je najvažnije jeste da će u takvom statusu moći, kao pojedinci, da apliciraju za sve javne pozive za grantove iz oblasti kulture jer do sada kao pojedinci nisu imali takvo pravo već su morali da budu članovi nekog od strukovnih udruženja", izjavila je ministar Trivić.

Ministarstvo prosvjete i kulture će voditi Registre samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, a ministar će donijeti pravilnike o vođenju registra te utvrđivanja i revizije statusa samostalnog umjetnika i stručnjaka u kulturi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza RS, 28.04.2021.

Naslov: Redakcija