Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Djeca nacionalnih manjina, koja ne govore jezike konstitutivnih naroda, imaće mogućnost da od škole dobiju asistenta, sa potrebnim jezičkim kompetencijama, koji će im omogućiti kvalitetnije uključivanje i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa po važećem nastavnom planu i programu za osnovne škole

06.04.2022.


Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović razgovarala je izvršnim direktorom Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin" Draganom Jokanovićem i sa predstavnikom švajcarskog Karitasa Elmom Ćurulijom o trenutnom položaju i značaju nastavka uključivanja Roma u vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske.

“Ministarstvo prosvjete i kulture kroz svoje aktivnosti vodi računa o nacionalnim manjinama i zbog toga smo novim Nacrtom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definisali da će djeca romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina, koja ne govore jezike konstitutivnih naroda, imati mogućnost da od škole dobiju asistenta, sa potrebnim jezičkim kompetencijama, koji će im omogućiti kvalitetnije uključivanje i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa po važećem nastavnom planu i programu za osnovne škole. Na osnovu prikupljenih informacija prepoznali smo da djeca romske naciolanosti ne napuštaju školovanje samo zbog materijalnog statusa već i zbog nerazumijevanja službenih jezika konstitutivnih naroda i zbog toga je naš cilj da kroz usvajanje novog zakonskog rješenja otklonimo i taj izazov sa kojim su se suočavala djeca pripadnika nacionalnih manjina na početku školovanja", rekla je pomoćnik ministra Nataša Cvijanović.

Ona je dodala da je trenutno samo u osnovnim školama oko 400 dece romske nacionalnosti, te da je važno da se kroz kvalitetne projekte i saradnju sa civilnim sektorom i zainteresovanim donatorima nastavi sa aktivnostima koje će dati doprinos povećavanju broja djece romske nacionalnosti u školama.

Predstavnici Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin" i predstavnik švajcarskog Karitasa upoznali su pomoćnika ministra Natašu Cvijanović sa projektima koje planiraju sprovoditi do 2025. godini, a za koje je potrebna podrška Ministarstva prosvjete i kulture. Oni su iskazali zainteresovanost za potpisivanje protokola o saradnji na osnovu kojeg će, kroz zajedničke projekte i aktivnosti, nastaviti sa uključivanjem Roma u vaspitno-obrazovni proces u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 31.03.2022.

Naslov: Redakcija