Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u RS

06.03.2024.


28. februara 2024. godine, u Banjoj Luci je održana Tri stotine i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, ovaj Sud odlučivao o saglasnosti zakona, propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je, između ostalog, usvojio odluku u predmetu broj U-3/23 kojom je utvrdio da tačka IV Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 125/22), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, jer je ovom tačkom propisano da Odluka stupa snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2023. godine, što je suprotno članu 109. i članu 5. alineja 4. Ustava Republike Srpske. Istom odlukom Ustavni sud je utvrdio da tačke II i IV Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj: 01-599-2/22/R-58-445 od 15. decembra 2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 125/22), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o električnoj energiji. Obrazlažući svoju odluku u ovom dijelu, Ustavni sud je istaknuo da su tačkom II osporene odluke, koja predviđa obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije, krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije. Iz istih razloga, ova odredba, po ocjeni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa relevantnim normama Zakona o električnoj energiji. U odnosu na tačku IV ove odluke Ustavni sud je takođe utvrdio nesaglasnost sa Ustavom, jer ova odredba propisuje stupanje na snagu ovog akta danom donošenja, kao i njenu primjenu od 1. januara 2023. godine, što je suprotno članu 109. i članu 5. alineja 4. Ustava Republike Srpske.

 U predmetu broj U-27/23 Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i odgovornih lica u Željeznicama Republike Srpske a.d. Doboj br. I-2-20546/08 od 10. jula 2008. godine i I-2-9238/09 od 8. aprila 2009. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim preduzećima, jer Nadzorni odbor ovog preduzeća, nije imao zakonsko ovlašćenje za donošenje ovog pravilnika. Ustavni sud je, takođe, u predmetu broj U-55/23 utvrdio da Odluka o dugoročnom zaduženju opštine Ugljevik (“Službeni bilten Opštine Ugljevik” broj 2/23), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, jer ne sadrži sve potrebne, Zakonom predviđene elemente, bez kojih se zaduživanje ne može realizovati na zakonit način.

Pored navedenog, Ustavni sud je na sjednici odlučio i u predmetima broj U-17/23 i U-40/23, u kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, te je iz procesnih razloga obustavio postupak u predmetu broj U-12/23, odnosno zbog nenadležnosti nije prihvatio inicijativu u predmetu broj U-22/23.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 28.02.2024.

Naslov: Redakcija