Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Propisano novo krivično djelo neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

06.03.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je između ostalog, propisano novo krivično djelo neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, s obzirom da se nakon tragičnog događaja samoubistva mladića zbog objavljivanja snimka i ismijavanja na društvenim mrežama, koji se dogodio u oktobru 2022. godine, utvrdila potreba da se takvo ponašanje sankcioniše.

Shodno tome, propisano je da ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ako je usljed djela teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom te se na novi način propisuje krivično djelo polno uznemiravanje i novo krivično djelo zloupotreba fotografije i video zapisa polno eksplicitnog sadržaja.

Ovim izmjenama propisiju se i krivična djela protiv časti i ugleda, isključenje protivpravnosti kod ovih krivičnih djela i gonjenje za krivičnih djela protiv časti i ugleda.

Takođe se vrši izmjena zakonodavstva kod krivičnog djela krađa električne energije ili toplotne energije ili prirodnog gasa, promjena porodičnih prilika i povreda ugleda suda.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.03.2023.

Naslov: Redakcija