Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA FEDERALNOG PARLAMENTA BIH: Usvojen Zakon o bankama, dok je tekst Zakona o Agenciji za bankarstvo poslat na usaglašavanje

06.03.2017.


Ispunjen je jedan od ključnih uvjeta na koje se vlast obavezala prema Međunarodnom monetarnom fondu. Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta usvojili su Zakon o bankama, čiji je cilj podizanje nivoa otpornosti bankovnog sistema u našoj zemlji.

Odredbe Zakona, kako je rečeno, usklađene su s direktivama Evropske unije i uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, te druge odredbe koje donose određena ograničenja u radu banaka.

Iz Federalne vlade poručuju da neće biti olakšica na koje je rukovodstvo iz ovog sektora naviklo.

- Zakon je definirao veće obveze kada je u pitanju kapitaliziranost, strožije uvjete za direktore, zamjenike, Upravu, način na koji oni moraju podnositi izvješća i prema državi i prema supervizoru - ukazala je ministrica finansija Jelka Milićević.

Novost je i uvođenje pojma sistemskih banaka, a to su pet najvećih banaka iz Federacije, čije će se poslovanje posebno nadgledati.

Odredbe zakona usklađene su u oba entiteta BiH što je u skladu sa onim što traži Evropska unija.

Tekst Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH usvojen je s određenim razlikama u odnosu na tekst usvojen u Zastupničkom domu, pa mora ići na usaglašavanje. Jedna od najznačajnijih razlika, koju je u vidu amandmanima prihvatio Predstavnički dom, nalaže da se godišnji višak prihoda nad rashodima koji ostvaruje Agencija za bankarstvo ubuduće ne prenosi u budžet te agencije za narednu godinu, već u budžet Federacije BiH.

Budući da je Dom naroda ostao pri svojoj varijanti odobrenog zakona, u kojoj nisu ugrađeni ovaj i drugi amandmani, konačnu varijantu Zakona o Agenciji za bankarstvo usaglašavaće zajednička komisija oba doma.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 03.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772