Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU: Predviđeno drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na novoizgrađenom distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa, koji počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem

06.01.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg podizanja standarda usluga, kao i preciznijeg propisivanja obaveza subjekata na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na novoizgrađenom distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa, koji počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem, za razliku od Nacrta u kojem je bilo predloženo da propisani rok teče od dana izdavanja upotrebne dozvole.

Prijedlog zakona je dopunjen prelaznom odredbom kojom je propisan rok za pribavljanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas.

Ostale razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt zakona nisu suštinske prirode i odnose se na preciziranje pojedinih odredaba, kao i tehničko poboljšanje teksta Zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija